Co chci v senátu prosadit

 

  • Vytvoření lepších podmínek v systému péče o seniory
  • Valorizaci stávajících důchodů
  • Růst platů ve školství
  • Rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu
  • Migrační politiku, která bude v zájmu naší republiky a našich občanů
  • Přehledné a srozumitelné zákony

Vstupem na půdu Senátu bych chtěl využít svoji dlouholetou politickou, manažerskou a akademickou práci, která je a byla spojena zejména s budováním vědeckovýzkumné a pedagogické infrastruktury města Brna.

Seniory považuji za rodinné stříbro naší společnosti. Vždy jsem chránil jejich důstojné postavení a bojoval za jejich nároky. V Senátu chci prosazovat zákony, které zvýší průměrný důchod a to o částku minimálně v řádu 700 Kč ročně s přihlédnutím k inflaci. Dále chci věnovat pozornost poskytovatelům sociálních služeb, nejenom zlepšením jejich finančních podmínek. Je potřeba rozvíjet Domovy seniorů. Budu podporovat projekt výstavby nových pavilonů pro seniory z Kociánky.

Obecně se chci podílet na zákonech, které pomohou lidem a jejich rodinám, jež jsou existenčně ohroženy dopady koranovirové epidemie (samoživitelky, nízkopříjmové rodiny). Je nutné modernizovat stávající sociální zařízení a podstatně navýšit kapacity sociálních služeb v regionu Brna.

V Senátu chci spolupracovat na návrzích zákonů, které přispějí nejenom k finančnímu, ale i k celospolečenskému uznání učitelek a učitelů všech stupňů. Po celý můj profesní život se snažím o co nejtěsnější spolupráci podniků s technicky a přírodovědecky orientovanými univerzitami a o přímý přenos výzkumu do praxe. Podporuji na úrovni středních škol duální vzdělávání – spolupráci s podniky.

Patřil jsem mezi několik „zakladatelů“ meziuniverzitního výzkumného centra CEITEC, které svým rozsahem a hlavně výsledky dnes rozhodně přesahuje rámec ČR a střední Evropy. Proto budu i nadále podporovat využití aplikovaného výzkumu vysokých škol v praxi.

Migrační politiku budu podporovat jen tu, která bude v zájmu České republiky a českých občanů.

Senát by měl plnit kontrolní, pojistnou a „ladící“ roli v celém legislativním procesu tvorby zákonů. Zasadím se o to, aby zákony byly přehledné, srozumitelné a jasné.