Jde o to, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání od skutečných odborníků

Vážený pane předsedo Sněmovny, vážená paní ministryně, pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi prosím, abych vyjádřil své nesouhlasné stanovisko jak se senátní verzí, tak i se sněmovní verzí předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona. Ale základní problémy, na které jsem

Posted

Možnost úřední maturity dlužíme studentům, pedagogům i rodičům

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem dvakrát byl přihlášen na schůzi a nikdy na mě nevyšla řada, a teď je jasné, že potřetí zase řada nevyjde, tak bych chtěl říct několik základních názorů. Jestliže stát pomáhá všem, tak by taky mohl pomoci maturantům. Tu cestu vidím v pomoci změny opatření obecné povahy, to znamená v podstatě změnit

Posted

Otevření škol musí být naší společnou prioritou a musí být bezpečné

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já mám několik poznámek k tomu, co tady kolegové říkali. Jednak bych se zastavil a zdůraznil bych tu roli scénářů, protože já si myslím, že skutečně chybí vlastně jakýsi scénář vývoje. To, co máme dneska nebo včera, co bylo řečeno, to je takový ten scénář vlastně do pěkného počasí, kdy jsme

Posted

Povinná maturita z matematiky je jen špičkou ledovce

schůze, 18. prosince 2019 Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové a kolegyně, minulá doposud neukončená diskuze k uvedenému sněmovnímu tisku se točila zejména kolem problematiky maturity z matematiky. Sněmovna se rozdělila na dvě výrazné skupiny. Jednu, která chce povinnou maturitu z matematiky, kam patří samozřejmě nejenom emeritní rektoři z technik, tedy i já, ale

Posted

Finanční analýzy považuji za nezbytné

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Na tomto příkladu bych chtěl v podstatě ukázat, kam vede absence finančních analýz. Když jsme tady tvrdili před třemi, čtyřmi roky, že inkluze je finančně garantovaná, že je všecko zajištěné, že jsou lidi, že jsou peníze. Dodnes nový ministr jenom dává finance. A situace se v nejrůznějších politických diskusích o elektronických

Posted

Preferujme rozvojovou pomoc přímo v místech konfliktů

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já se vrátím ještě k té rozvojové pomoci. Na jednu stranu s řadou věcí samozřejmě souhlasím. Chtěl bych upozornit na to, že mezinárodní závazky státu jsou, že máme dávat do rozvojové pomoci asi 0,33 HDP, a dáváme stěží 0,13, čili to je podfinancované. Těžce. Na druhou stranu si myslím, že je

Posted

Podávám návrh na změnu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády. Předkládám zde návrh zákona, kterým, se domnívám, řešíme jistý nedostatek v současném platném znění. Pokusím se to vysvětlit. Jde o to, že existuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kde jsou upravena věcná osvobození při nabytí vlastnického práva k novým stavbám. A tady je

Posted

Věřím, že ČR už nebude dlouho výjimkou a 17. listopad si budeme připomínat i jako Mezinárodní den studenstva

Děkuji vám všem. V podstatě předkládám návrh, který doplňuje název státního svátku, který připadá na den 17. listopadu. Současné znění svátku je 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Navrhujeme 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Tento návrh pro ty, co tady byli v minulém období, tady byl

Posted

16. schůze PS PČR Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za minulý rok projednána

Dnes Sněmovna projednala mimo jiné i roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017. Co by zpravodaj rozpočtového výboru jsem rád, že i na plénu sněmovny měl pan guvernér ČNB Rusnok příležitost zodpovědět dotazy převážně opozičních kolegů týkající se jak fungování ČNB, tak hospodářských výsledků. Na těch se v loňském roce podepsalo jak ukončení kurzového

Posted

Vládní návrh zákona o dluhopisech jde do druhého čtení

22. 5. 2018, 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já mám okrajovou záležitost, ale důležitou zas na druhou stranu. Mám tady pozměňovací návrh k problematice znovuzpoplatnění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3. Protože když se dělaly úpravy v zákonech, tak z toho v podstatě vypadl text: K přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle

Posted

Jsem proti snížení dostupnosti předškolního vzdělávání pro děti

K navrhovaným změnám Školského zákona. 10. dubna 2018, 12. schůze PSP ČR, poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych se věnoval trochu odlišně vlastnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému. Když se podívám na to, co pan kolega Klaus tam dal, tak sám říkal, že novela je rozdělena

Posted

Jsem proti nepřiměřeně vysoké administrativní zátěži

K návrhům na vydání zákona o střetu zájmů. 10. dubna 2018, 12. schůze PSP ČR, poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den všem. Proti tomu, co jsme slyšeli, mám relativně drobnost, která se týká v podstatě zápisu veřejných funkcionářů z vysokých veřejných škol, potom funkcionářů z Technologické agentury, z TAČR, z GAČR a z akademií. Podle současného stavu znění zákona o střetu zájmů je zápis

Posted
View moreLoading ...