Kulturu je třeba podporovat

Kulturu je třeba podporovat

Máme-li však jako společnost kulturu podporovat, pak je velice důležité, aby potřebu rozvoje tohoto odvětví stejně vnímali také politici. Já osobně jsem ze současné situace, mírně řečeno, přinejmenším rozčarovaná. Přístup současné vlády ke státní kulturní politice je odsouzeníhodný. Vláda Petra Fialy svým rozhodnutím o státním rozpočtu, kde nešetřila nelogickými škrty, odebrala resortu kultury bezmála miliardu korun. Pokud má pětikoalice stále plná ústa naplňování odkazu našich předků, pak nechápu, jak chce docílit hranice jednoho procenta do kultury, což bylo jedním z jejich předvolebních hesel.

Bez zásadní korekce tak po odebrání takového množství financí zůstanou snad jen příspěvkové organizace státu, jako je například Česká filharmonie, či Moravské zemské muzeum, avšak i oni budou muset omezit jakýkoliv nový kreativní nápad, či vybočení ze základního chodu své instituce.

Mnohem hůře na tom však bude například resort obnovy a ochrany památek a kulturního dědictví. Tady totiž nebudou letos vypsány granty a dotace, jako je například Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, jak tomu bývá každoročně. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu si vláda, z logiky věci, nemůže vypsání dotací dovolit. Omezí tak možnosti správců a majitelů nejen historických objektů, kteří by se za normálních okolností mohli zúčastnit veřejné soutěže o dotace. Například jen v roce 2021 bylo žadatelům o dotace v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2021 vyplaceno více jak 118 mil. Kč.

Jednou z nejdůležitějších oblastí, a mojí srdeční záležitostí, je odvětví živé kultury. Živé umění je srdcem veškeré kultury, která nás obklopuje. Jsou to právě umělci, kteří rozeznívají budovy kostelů a chrámů, hudebníci, kteří vystupují na zámeckých a městských slavnostech, hudební a divadelní festivaly, divadla a divadelní spolky a samozřejmě také orchestry a hudební skupiny a tradiční lidová kutura, bez nichž si kulturní prostor neumíme představit. Podporou těchto uměleckých organizací děláme svět kolem nás kultivovaným a mírumilovným. Nemohu tedy, samozřejmě, souhlasit s rozhodnutím současné vlády omezit finanční podporu v živé kultuře a spatřuji jejich rozhodnutí jako velmi neuvážená.
Z důvodu rozpočtového provizoria ale nejsou vypsány dotace také knihovnám nebo literárním akcím, přitom například jen v roce 2020 byla schválena dotace právě na literární aktivity ve výši 8.500.000 korun. Jistě nebude nikdo zpochybňovat, jak moc je důležité klást důraz právě na český jazyk a literaturu obecně.

Toto je jen malý výčet oblastí, které se budou muset potýkat s neuváženým nápadem současné vlády zásadně finančně omezit kulturu. S takovým postupem nesouhlasím a jsem přesvědčena, že úkolem politiků je nejen přestříhávat pásky u opravených budov, ale hlavně také pochopit, že kulturní a kreativní průmysl je jednou z nejdůležitějším ekonomických odvětví. Kultura generuje nové nápady, jak interpretovat svět, je zvídavá a ochotná experimentovat a dává umění, ekonomiku a technologické inovace do vzájemného vztahu. Zkrátka, kultura si zaslouží naši péči, respekt a podporu.

Autorka: Marcela Melková