Karel Rais

Od roku 2013 vykonávám funkci poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V letech 2006 – 2014 jsem působil ve funkci rektora VUT v Brně, v létech 2003 – 2006 jsem pracoval jako prorektor VUT pro strategický rozvoj VUT, zastával jsem funkci děkana Podnikatelské fakulty VUT (1996 – 2002) a nepřetržitě od roku 1989 jsem pracoval v řadě akademických funkcích. Od roku 2013 jsem členem rozpočtového výboru a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poslaneckého klubu ANO 2011. Od stejného roku zastávám také funkci zpravodaje Sněmovních tisků a předkladatele návrhů zákonů.

Blog

Chcete se mě na něco zeptat? Chcete mi předat svůj názor nebo nápad? Komunikovat se mnou můžete také na sociální síti Facebook, Twitter nebo LinkedIn. Rád vám odpovím.

 

Při zasedáních Poslanecké sněmovny jsem předložil několik návrhů zákona. Podívejte se zde.
Statistiku mého hlasování při zasedáních Poslanecké sněmovny najdete zde.

Řeč ve sněmovně

262. Ústní interpelace

Poslanec Karel Rais: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo vlády, navázal bych na naši...
PSP logo 
blog logo 
ano-logo