Proč politika?

Září 2013
Vážení přátelé,
současný stav naší společnosti je již několik měsíců či spíše let poměrně velmi tristní. Skoro všichni nadáváme a skoro nikdo není ochoten udělat nic pro zlepšení situace.
A proto se mi líbí, že existuje hnutí ANO 2011, skupina lidí, která je ochotná vyvést naši společnost ze současného krizového stavu a pomoci České republice v jejím rozvoji.
Pro splnění tohoto nelehkého, nicméně strategického cíle, tito lidé již dnes investují nemálo svého volného času, znalostí, zkušeností a pan Babiš navíc i svoje finance.
Nadávat umí každý, ale investovat do změny společnosti je ochoten málokdo. A v tom je pro mě hnutí ANO 2011 společně s A. Babišem jedinečné a velmi cenné.
Zvláště pak v době, kdy vpravo orientované politické strany jsou v totální destrukci, jejich politika je naprosto nečitelná, neefektivní a mnohdy slouží spíše osobním zájmům několika jedinců, jako např. v kauze Nečas.
Byť s řadou názorů levice, např. podporou mladých rodin, seniorů, handicapovaných souhlasím, samotná realizace v podání levicových stran je dle mého názoru neúplná a mnohdy zavádějící od skutečných řešení problémů.
A proto vzniklo hnutí ANO 2011, s jehož uceleným programem jsem se plně ztotožnil a rozhodl jsem se k aktivní podpoře lidí nejen volajících po změně, ale především odhodlaných změnu k lepšímu realizovat.
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c.
Kandidát hnutí ANO pro Jihomoravský kraj č. 3
Desetkrát ANO Jihomoravskému kraji
ANO      jasným pravidlům pro všechny
ANO      hospodaření bez dluhů
ANO      pořádným silnicím a funkční dopravě
ANO      podpoře vzniku nových pracovních míst
ANO      lepšímu využití evropských fondů
ANO      nulové dani na léky a knihy
ANO      pomoci mladým rodinám a seniorům
ANO      rozvoji školství a řemesel
ANO      snížení administrativy
ANO      občanské společnosti