Otevřeme se novým možnostem ve zvyšování kvality vzdělávání

V Senátu se dnes budou projednávat sněmovnou již schválené změny Zákona o pedagogických pracovnících. Mám pochopení pro kolegy – pedagogy, kteří se netají tím, že spatřují problém s otevřením školství vzdělaným profesionálům z jiných oborů. Dovolil bych si je však požádat, aby vnímali reálný stav našeho školství a fakt, že ČR patří k zemím s nejstaršími

Posted

Brněnské výstaviště musí přežít

Může to přijít tiše a plíživě, a než si to uvědomíme, Česko přijde o své rodinné stříbro, které mu dělá celosvětově dobré jméno. Pro Brno by byla tato ztráta ještě větší. Pokud to totiž vedení města umožní, mírně kousavý vtip o tom, že je moravská metropole pouhou zatáčkou mezi Prahou a Vídní, se stane realitou.

Posted

Až soudní znalci vrátí svoje razítka, bude pozdě

Posudky znalců se uplatňují nejen u soudních jednání, ale i u správních řízení. Jsou to právě znalci, jejichž odborný a nestranný výrok je klíčovým podkladem pro vydání rozhodnutí a výkon spravedlnosti.  Přes to, že znalci musí jasně prokázat svoji odbornou erudici k tomuto výkonu a ten je spojen i s permanentní hrozbou velkých pokut a náklady na

Posted

Státní rozpočet pro rok 2021 je schválen

Dlouhá a náročná jednání provázela celý proces schvalování státního rozpočtu pro rok 2021. Na rozdíl od mnohých to považuji s ohledem na závažnost situace, ve které se ocitla ekonomika doslova každého státu na naší planetě, naši zemi nevyjímaje, za logické. Jednoduchý recept, jak zvládnou celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi způsobenou globální pandemickou hrozbou, dle mého neexistuje. Jsem

Posted

Brněnské veletrhy nesmíme nechat padnout.

Vždy jsem si myslel, že jsou určité objekty a aktivity spojené s Brnem, které zde budou navždy. K vile Tugenhat a k vile Stiassni bych přiřadil  MotoGP  a zcela určitě i Brněnské veletrhy. Po zneklidňujících informacích ohledně ekonomické situace Brněnských veletrhů se začínám trochu bát. Pokud existuje nějaká brněnská firma, která by si zasloužila pomoc v této

Posted

Co chci v senátu prosadit

  Vytvoření lepších podmínek v systému péče o seniory Valorizaci stávajících důchodů Růst platů ve školství Rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu Migrační politiku, která bude v zájmu naší republiky a našich občanů Přehledné a srozumitelné zákony Vstupem na půdu Senátu bych chtěl využít svoji dlouholetou politickou, manažerskou a akademickou práci, která je a byla spojena zejména s budováním

Posted

Stát se snaží rozhýbat trh s byty, pomoci musí i radnice

Až desítky tisíc korun ušetří lidé, kteří si budou pořizovat nové bydlení. Na návrh vlády byla totiž v uplynulých dnech zrušena daň z nabytí nemovitosti. Další podstatnou změnou je zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. V době po pandemii koronaviru, kdy firmy v horším případě propouštěly nebo

Posted

Proč kandiduji do senátu?

 Chtěl bych využít svých zkušeností z působení v Parlamentu a výrazněji ovlivňovat celý proces tvorby zákonů. Vstupem na půdu senátu, který by měl mít v legislativním procesu zejména kontrolní, pojistnou a „ladící“ roli, bych chtěl využít svoji dlouholetou politickou, manažerskou a akademickou práci. Tato práce byla a je spojena zejména s budováním vědeckovýzkumné a pedagogické

Posted

Jsem přesvědčen, že existuje řada důvodů, proč zůstávat u české koruny a rozhodně nespěchat do eurozóny.

Proč dát přednost koruně před eurem? Na tuto otázku odpovídal serveru ParlamentníListy.cz poslanec ANO Karel Rais. Podle jeho slov bude dnes a ještě několik dalších roků určitě lepší, aby ČR měla jako měnu klasickou českou korunu a nikoliv euro. „Čas od času nějaký větší či menší tuzemský exportér ve veřejném prostoru propaguje přijetí eura. Ostatně

Posted

Školství čeká rok bojů a výzev, řešení je v komunikaci

Resort školství čeká rok plný bojů a výzev. V některých oblastech nebude zřejmě možné se vyhnout i bouřlivým diskuzím. Nesmí se u nich ale zapomenout na to nejdůležitější, čím by pro všechny měla být snaha o neustálé zkvalitňování výuky ve prospěch žáka. Je přitom jedno, zda jde o prvňáčka nebo posluchače postgraduálního studia. Jedině vzájemné naslouchání

Posted

Talentovaní studenti tonou v moři inkluze

Objevit v sobě talent na to dělat svět lepší a posunout díky tomu hranici lidského poznání, třeba jen o malý kousek dál, to je dar. Být schopen následně tento talent skutečně využít ku prospěchu svému i ostatních je pak darem dvojnásobným. Všichni, kteří něčeho v životě dosáhli, přitom dobře vědí, že bez velké dávky píle a

Posted

Motivační příspěvky jsou únikem z učitelské šedi, jsou nezbytné

České školství se bez snahy o zvyšování kvality výuky neobejde. Pokud se na ni při diskuzích o mzdách učitelů zapomene a vše pojede dál v zajetých kolejích, pak talentovaní pedagogové, kteří do výuky dávají kromě znalostí a zkušeností i své srdce v podobě inovativního přístupu k výuce, utonou v učitelské šedi. Ztratí totiž zájem rozvíjet sebe i své žáky.

Posted
View moreLoading ...