Při přijetí novely školského zákona zvítězil zdravý rozum.

Smysluplné změny jsme prosadili ve výboru a následně ve sněmovně.  Ve školkách od roku 2020 bude paní ředitelka daného zařízení rozhodovat o tom, zda má podmínky k přijetí dvouletého dítěte. Paní učitelky nebudou chůvami a budou mít na starost pouze ty děti, na které jsou školené. Starostové měst a obcí nebudou mít zákonnou povinnost postavit či

Odklad reformy regionálního školství o 10 let je nepřijatelný

O financování regionálního školství se vedou diskuze několik let. Jsem tomu rád, protože jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas naše školství reformovat. O tom, jak moc je tato reforma žádoucí, svědčí dle mého i shoda panující mezi jak odbornou veřejností, tak politickými reprezentacemi regionů, pedagogy, rodiči a zaměstnavateli. Návrh z dílny ODS na odložení této reformy o

Posted

Snižovat výdaje na rozvojovou pomoc je nebezpečné a neefektivní

V rámci projednávání Zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 se objevily i návrhy na snížení kapitoly výdajů na rozvojovou pomoc. Jsem zásadně proti a považuji je za nebezpečné. Pomoc v místě potřeby považuji za nejúčinnější. Z finančního hlediska je navíc nejlevnější. V rámci těchto projektů se tak dostává účinně pomoci těm nejpotřebnějším. V uplynulém volebním období jsem pracoval

Posted

Děkuji za Vaši důvěru.

Všem kolegům, podporovatelům a voličům našeho hnutí děkuji za podporu, hlasy pro hnutí ANO i za preferenční hlasy mé osobě. Je to jedna velká radost a bez Vás bychom to nedokázali. Váš Karel Rais

Posted

Všimlo si MPSV, že i vysoké školy zaměstnávají lidi?

Právě projednávaný návrh novely zákoníku práce z dílny MPSV ignoruje existenci pracovníků vysokých škol. A nejen to. Není tedy žádným překvapením až neuvěřitelný počet pozměňovacích návrhů poslankyň a poslanců, mne nevyjímaje, k projednávané novele. Nemohu a ani nechci vyslovit souhlas s návrhem zákona v předložené podobě. Je pro mně coby člověka, který několik desetiletí působí v akademickém prostředí, až alarmující,

Posted

Perný týden ministryně Valachové aneb školství pod kuratelou ČSSD

Ve stínu vlastní demise – nedemise má za sebou Kateřina Valachová z ČSSD další týden ve funkci ministryně školství. A nebyl to týden jednoduchý – bohužel jak pro ni, tak především pro naše školství. Hned v pondělí se ministryně Valachová bránila dotazům novinářů týkajících se zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který shledal rozdělování dotací do sportu na

Posted

Ministryně školství odchází, otázky zůstávají – stejně jako neřešené problémy českého školství

ČSSD již čtvrtým rokem nese plnou odpovědnost za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Poté, co byl v květnu roku 2015 samotným předsedou ČSSD a premiérem Sobotkou odvolán tehdejší sociálně demokratický ministr Chládek v souvislosti s jeho skandálním chováním v čele resortu, byla na návrh premiéra jmenována ministryní školství Kateřina Valachová. Už samotná její nominace na ministerskou funkci vyvolala

Posted

Dnes začíná termín společných státních maturit

Téměř 70 000 studentů bude skládat písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka, jejíž součástí je i slohová práce. Letos budou tyto slohové práce znovu po třech letech hodnoceny CENTRÁLNĚ. A to přes to, že s tím nesouhlasí řada pedagogů a odborníků, včetně Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Na rozdíl od paní ministryně Valachové a

Posted

K Římské deklaraci lídrů 27 členských zemí EU

Jsem přesvědčený, že to není o tom, co si ČR přeje, ale co se na půdě EU vyjedná. Byl bych rád, kdyby se členské země EU rozvíjely stejnou rychlostí, ale rozdíly v ekonomikách jednotlivých států stejně jako např. v jejich zadluženosti jsou dle mého tak velké, že Římskou deklaraci hovořící nejen o jednotnosti a nedělitelnosti EU, ale

Posted

Bez dohody státu, univerzit a podnikatelské sféry se nepohneme

Inovační a podnikatelská univerzita – budoucí součást našeho školství? Podmínkou nutnou (nikoliv postačující) pro vzájemnou interakci mezi průmyslem a univerzitním prostředím, mezi firmami a univerzitami je otevřený a oboustranný soustavný dialog. I přes určitou snahu obou stran není tento tradiční a dlouhodobý problém dosud uspokojivě a beze zbytku vyřešen. Proč tomu tak je? Důvodem je

Posted

Proč vícepremiér Bělobrádek komplikuje univerzitám život?

Zatímco diskuse s blížícími se volbami houstnou, univerzity dál marně čekají na vyúčtování svých vědeckovýzkumných aktivit za rok 2015! A to i přes to, že jejich dodání je nejen klíčovým pro rozpočty univerzit roku letošního, ale bez jejichž závěrečného vyúčtování nelze ani rozdělit odměny jednotlivým pracovníkům za jejich vědecké výzkumy. A postoj místopředsedy vlády a

Posted

Neochotu některých politiků podpořit rozvoj Brna nechápu

Pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu podán. Usiluji o prodloužení doby platnosti stávajících územních plánů o čtyři roky, tedy do 31.12.2024. Situace se netýká zdaleka jen statutárního města Brna, které má platný územní plán města schválený v roce 1994 a pokud ten nebude samostatným postupem podle zákona č. 183/2006 Sb. upraven,  pozbude dnem 1. 1. 2021 platnosti a Brno bude

Posted
View moreLoading ...