Vydání prováděcích předpisů pouhé tři týdny před jejich účinností je nešťastné – interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou

Ústní interpelace ( 17. 12. 2020) Vážená paní ministryně, 10. září letošního roku byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákon č. 254, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Tento zákon měl být doplňován a konkretizován prostřednictvím prováděcích předpisů. Teprve 7. prosince vydalo Ministerstvo spravedlnosti čtyři vyhlášky k provedení zákona s účinností za tři týdny, to je od 1. ledna roku 2021. Hlavními

Posted

Na zrušení daně z nabytí nemovitosti vydělá každý

9. schůze (26. 5. – 5. 6. 2020) 76. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ – prvé čtení Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně a

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Jaký je skutečný stav informačních systémů na MPSV?

Ústní interpelace (5.3.2020 ) Poslanec Karel Rais: Vážená paní nepřítomná ministryně, v oblasti informačních technologií ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV Vašimi ústy a ústy Vašich náměstků či ředitelů odborů neustále deklarujete snahu týkající se vzájemného datového propojení agend spadajících do kompetence Vámi řízeného resortu. Ministerstvo je správcem obrovského Jednotného informačního systému práce a sociálních

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Proč MPSV preferuje výrazně dražší nabídku na informační systém?

  Ústní interpelace (23.1.) Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážená paní ministryně. Já navazuji na své předcházející interpelace ve věci problému s tvorbou a provozováním IT vašeho ministerstva. Můj dotaz se týká zcela konkrétního informačního systému, který zabezpečuje sociální dávky, a to Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS sociální dávky II. Je obecně známo,

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Otevřený dopis pedagogů z Úpice je třeba brát vážně.

Ústní interpelace části č. 124-125(23. 1. 2020)   Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, začátkem prosince minulého roku jsme všichni poslanci Parlamentu dostali tzv. otevřený dopis učitelů Základní školy Úpice, s jehož obsahem souhlasí městská samospráva, která byla prezentována panem starostou. Tento dopis jste určitě dostala také nebo vaši zaměstnanci, ale z časových důvodů jej zde

Posted

Povinná maturita z matematiky je jen špičkou ledovce

schůze, 18. prosince 2019 Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové a kolegyně, minulá doposud neukončená diskuze k uvedenému sněmovnímu tisku se točila zejména kolem problematiky maturity z matematiky. Sněmovna se rozdělila na dvě výrazné skupiny. Jednu, která chce povinnou maturitu z matematiky, kam patří samozřejmě nejenom emeritní rektoři z technik, tedy i já, ale

Posted

Interpelace ministryně Maláčové (MPSV) – Uplynulo deset let a stát stále nemá systém bránící podvodům při výplatě sociálních dávek

část č. 305 (24. 10. 2019)   Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Jedním z kritických míst v procesu vyplácení sociálních dávek je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob. Součástí toho by mělo být odhalování podvodů, které spočívá v identifikaci anomálních a podvodných případů, jejich prověřování a následné vymáhání neoprávněně přijatých dávek. Před deseti lety, tedy

Posted

Interpelace ministra školství R. Plagy – Kapacita vysokoškolských kolejí nestačí. Jejich technický stav je v mnohých případech nelichotivý.

Ústní interpelace část č. 124(17. 10. 2019)   Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, paní ministryně, páni ministři, kolegové, kolegyně. Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás ve věci rekonstrukce objektů kolejí vysokých škol a možnosti kofinancování ze strany státu. V důsledku vzrůstajících cen nájmů volí stále více studentů ubytování na vysokoškolských kolejích jako jedinou

Posted

Finanční analýzy považuji za nezbytné

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Na tomto příkladu bych chtěl v podstatě ukázat, kam vede absence finančních analýz. Když jsme tady tvrdili před třemi, čtyřmi roky, že inkluze je finančně garantovaná, že je všecko zajištěné, že jsou lidi, že jsou peníze. Dodnes nový ministr jenom dává finance. A situace se v nejrůznějších politických diskusích o elektronických

Posted

Preferujme rozvojovou pomoc přímo v místech konfliktů

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já se vrátím ještě k té rozvojové pomoci. Na jednu stranu s řadou věcí samozřejmě souhlasím. Chtěl bych upozornit na to, že mezinárodní závazky státu jsou, že máme dávat do rozvojové pomoci asi 0,33 HDP, a dáváme stěží 0,13, čili to je podfinancované. Těžce. Na druhou stranu si myslím, že je

Posted

Podávám návrh na změnu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády. Předkládám zde návrh zákona, kterým, se domnívám, řešíme jistý nedostatek v současném platném znění. Pokusím se to vysvětlit. Jde o to, že existuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kde jsou upravena věcná osvobození při nabytí vlastnického práva k novým stavbám. A tady je

Posted

Věřím, že ČR už nebude dlouho výjimkou a 17. listopad si budeme připomínat i jako Mezinárodní den studenstva

Děkuji vám všem. V podstatě předkládám návrh, který doplňuje název státního svátku, který připadá na den 17. listopadu. Současné znění svátku je 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Navrhujeme 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Tento návrh pro ty, co tady byli v minulém období, tady byl

Posted
View moreLoading ...