Vystoupení ve Sněmovně: Státní rozpočet 2022

Vážený pane předsedo, vážené paní a páni ministři, vážené kolegyně a kolegové. V mém příspěvku bych se chtěl rád věnovat některým aktuálním problémům návrhu rozpočtu kapitoly 333 ministerstva školství. Měl jsem šanci srovnat obsah kapitoly 333, který vytvořila bývalá vláda s paní ministryní Schillerovou s obsahem kapitoly 333, tj. s rozpočtem, který je nám předkládán

Posted

Ze Sněmovny: Pandemický zákon schválen

Hlasy 104 poslanců vládních stran Sněmovna přehlasovala senátní veto a schválila pandemický zákon. Je potřeba znovu zdůraznit, že tato norma byla přijata v rozporu se stávající legislativou. Novela prodlužuje účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Prezident Miloš Zeman už avizoval, že ji podepíše.

Posted

Ze Sněmovny: Financování českého školství

Odpoledne jsem v rámci jednání o pořadu 9. schůze navrhl zařadit také bod, který jsem nazval „Financování českého školství.“ Vzdělání je totiž strategická záležitost, bohužel v programovém prohlášení nové vlády jsem ke vzdělání našel jen a pouze jedno konkrétní číslo. Chtěl bych se v navrhovaném bodu zaměřit třeba na mzdy akademických pracovníků. Protože když vláda

Posted

Ze Sněmovny: volba předsedy Poslanecké sněmovny

Vážený pane předsedo, vážené ministryně a ministři, vážené kolegyně a kolegové poslanci, nebudu se vyjadřovat k právním otázkám předsedy Sněmovny. Tomu upřímně řečeně nerozumím. Ale budu se k panu docentovi Havlíčkovi vyjadřovat z pozice poslance, akademika a podnikatele, který za posledních třicet let mnohokráte s panem docentem Havlíčkem spolupracoval a setkal se s ním. Domnívám se, že volba pana docenta Havlíčka do čela Poslanecké

Posted

Ze Sněmovny: vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu

Přeji všem dobrý den. Já bych se tady u tohoto návrhu zákona zastavil u některých věcí, které se mně nelíbí. Samozřejmě ta myšlenka přenést operativní řízení na úroveň ředitelů, co nejvíc je zbavit byrokracie, ta tady v této místnosti zazněla mnohokráte, ale je otázka, jestli tenhle návrh zrovna odpovídá, jestli splňuje právě tady tuto situaci. Co si myslím,

Posted

Ze Sněmovny: vláda nemá moji důvěru

Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně Sněmovny. Vážené členky a členové vlády, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych vám sdělil svůj názor na relativně malou část, na část věda, výzkum a inovace v programovém vyjádření vlády. Část věda, výzkum a inovace programového vyjádření vlády je charakterizována zejména vysokým stupněm obecnosti, nekonkrétnosti a neuvedením kontrolních nástrojů v hodnocení jednotlivých vládních proklamací. To

Posted

Jde o to, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání od skutečných odborníků

Vážený pane předsedo Sněmovny, vážená paní ministryně, pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi prosím, abych vyjádřil své nesouhlasné stanovisko jak se senátní verzí, tak i se sněmovní verzí předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona. Ale základní problémy, na které jsem

Posted

Možnost úřední maturity dlužíme studentům, pedagogům i rodičům

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem dvakrát byl přihlášen na schůzi a nikdy na mě nevyšla řada, a teď je jasné, že potřetí zase řada nevyjde, tak bych chtěl říct několik základních názorů. Jestliže stát pomáhá všem, tak by taky mohl pomoci maturantům. Tu cestu vidím v pomoci změny opatření obecné povahy, to znamená v podstatě změnit

Posted

Otevření škol musí být naší společnou prioritou a musí být bezpečné

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já mám několik poznámek k tomu, co tady kolegové říkali. Jednak bych se zastavil a zdůraznil bych tu roli scénářů, protože já si myslím, že skutečně chybí vlastně jakýsi scénář vývoje. To, co máme dneska nebo včera, co bylo řečeno, to je takový ten scénář vlastně do pěkného počasí, kdy jsme

Posted

Proč paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčová mlčí?

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já se snažím zhruba od října přednést interpelaci, protože jsem si myslel, že paní ministryně tady bude, ale už jsem rezignoval, takže i když zde není, tak ji přečtu a očekávám písemnou odpověď. Vážená paní ministryně, dovoluji si vám položit následující otázky. Řešení jednotného informačního systému práce a sociálních věcí předpokládalo řešení nekonzistence dat,

Posted

Vydání prováděcích předpisů pouhé tři týdny před jejich účinností je nešťastné – interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou

Ústní interpelace ( 17. 12. 2020) Vážená paní ministryně, 10. září letošního roku byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákon č. 254, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Tento zákon měl být doplňován a konkretizován prostřednictvím prováděcích předpisů. Teprve 7. prosince vydalo Ministerstvo spravedlnosti čtyři vyhlášky k provedení zákona s účinností za tři týdny, to je od 1. ledna roku 2021. Hlavními

Posted

Na zrušení daně z nabytí nemovitosti vydělá každý

9. schůze (26. 5. – 5. 6. 2020) 76. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ – prvé čtení Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně a

Posted
View moreLoading ...