Interpelace ministra školství S. Štecha – Na koncepci jazykového vzdělávání čeká nejen sněmovna dál marně

13. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci neplnění termínu předložení koncepce jazykového vzdělávání Ministerstva školství na program jednání školského výboru Poslanecké sněmovny. Dosažené jazykové znalosti a dovednosti žáků jsou nedostatečné a nejsou plně v souladu s očekávanými výstupy RVP dokumentů, zejména při zohlednění skutečnosti,

Posted

Proč nemohu podpořit Kariérní řád? K dispozici jsou nyní nejen stanoviska zástupců odborné veřejnosti, ale také MŠMT konečně přiznalo naprostou nepřipravenost prováděcích předpisů.

12. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Dobrý den, já jsem přihlášen do rozpravy, tak tam to řeknu detailněji, ale chtěl bych zareagovat na ten emotivní dotaz kolegyně Bohdalové: Proč. Za dobu, která uplynula od hlasování, jsme získali více informací. Naznačoval to tady pan senátor Růžička. Byla to několikahodinová rozprava

Posted

K vládnímu návrhu zákona o platebním styku předkládám 2 pozměňovací návrhy

11. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Mně jde v podstatě o technické úpravy. Dal jsem dva pozměňovací návrhy. V pozměňovacím návrhu, který mám pod číslem 6517, jde o zpřesnění výrazu „členové skupiny“, což je § 99 odst. 3, na „vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny“. Je to technická věc. A

Posted

Podporuji novelu ústavního zákona o bezpečnosti

28. června 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Budu respektovat tlak na snížení času. Možná bych se dostal do technické poznámky, ale pro jistotu to beru jako normální příspěvek. Část naší Poslanecké sněmovny nedávno odmítla zakotvit tradiční evropské kulturní hodnoty

Posted

Druhé čtení novely Zákoníku práce – předkládám 8 pozměňovacích návrhů

7. června 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Dnes budu s dovolením trochu delší, protože mám těch pozměňovacích návrhů celou řadu. Ve svém prvním pozměňovacím návrhu bych se chtěl věnovat problematice home office na vysokých školách, protože na jednu stranu je

Posted

Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci neprodloužení akreditací stávajících studijních oborů

25. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Takže děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku. Jedná se o problém automatického prodloužení akreditací stávajících oborů pouze o tři roky, tj. do září

Posted

Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci diskriminačních definic pracovníků MŠMT

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Díky. Vážená paní ministryně, před chvílí jsme tady slyšeli poslance Luzara, jak hovořil o provozních problémech inkluze. Já bych měl také jeden provozní problém a to je to, že ministerstvo podle mě chrlí diskriminační poučky o tom, jak poznat Romy na školách. Byl jsem tedy

Posted

Interpelace ministryně školství Valachové ve věci nefunkčnosti Cermatu pod jejím vedením

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Nejsem domluvený se Zlatuškou, obrátilo se na mě několik ředitelů středních škol a byl jsem doslova šokován neprofesionalitou a neschopností pracovníků

Posted

K vystoupení eurokomisařky Jourové

18. května 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jednou ze základních manažerských pouček je, že komunikace je základem úspěchu. Proto vítám, že eurokomisařky a eurokomisaři sem chodí a myslím si, že je dost důležité slyšet jejich názor. Na předcházejícím projevu se mi líbí, že konečně vedení Evropské unie

Posted

Nezapomínejme: 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodní den studenstva

26. dubna 2017, 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo, dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s naším návrhem, kterým měníme znění zákona číslo 245 o státních svátcích a o významných dnech a dnech pracovního klidu, a to v tom smyslu, že v § 1 zákona číslo 245, zmiňovaného zákona, chceme

Posted

Interpelace vícepremiéra P. Bělobrádka ve věci stále nedodaného vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015

2. března 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Já mám problém, který se týká vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015. K dnešnímu dni na univerzity byla poslána pouze záloha za finanční příspěvek univerzitám a konkrétním pracovníkům za tzv. RIV body, tj. za výsledky ve vědě a výzkumu

Posted

Nepohrdejme odborníky z praxe, naše školství je potřebuje

Podávám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 28. února 2017, 55.  schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegové a kolegyně, se zaujetím jsem poslouchal úvodní slovo paní ministryně.

Posted
View moreLoading ...