Jde o to, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání od skutečných odborníků

Vážený pane předsedo Sněmovny, vážená paní ministryně, pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi prosím, abych vyjádřil své nesouhlasné stanovisko jak se senátní verzí, tak i se sněmovní verzí předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona. Ale základní problémy, na které jsem

Posted

Možnost úřední maturity dlužíme studentům, pedagogům i rodičům

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem dvakrát byl přihlášen na schůzi a nikdy na mě nevyšla řada, a teď je jasné, že potřetí zase řada nevyjde, tak bych chtěl říct několik základních názorů. Jestliže stát pomáhá všem, tak by taky mohl pomoci maturantům. Tu cestu vidím v pomoci změny opatření obecné povahy, to znamená v podstatě změnit

Posted

Otevření škol musí být naší společnou prioritou a musí být bezpečné

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já mám několik poznámek k tomu, co tady kolegové říkali. Jednak bych se zastavil a zdůraznil bych tu roli scénářů, protože já si myslím, že skutečně chybí vlastně jakýsi scénář vývoje. To, co máme dneska nebo včera, co bylo řečeno, to je takový ten scénář vlastně do pěkného počasí, kdy jsme

Posted

Proč paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčová mlčí?

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já se snažím zhruba od října přednést interpelaci, protože jsem si myslel, že paní ministryně tady bude, ale už jsem rezignoval, takže i když zde není, tak ji přečtu a očekávám písemnou odpověď. Vážená paní ministryně, dovoluji si vám položit následující otázky. Řešení jednotného informačního systému práce a sociálních věcí předpokládalo řešení nekonzistence dat,

Posted

Vydání prováděcích předpisů pouhé tři týdny před jejich účinností je nešťastné – interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou

Ústní interpelace ( 17. 12. 2020) Vážená paní ministryně, 10. září letošního roku byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákon č. 254, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Tento zákon měl být doplňován a konkretizován prostřednictvím prováděcích předpisů. Teprve 7. prosince vydalo Ministerstvo spravedlnosti čtyři vyhlášky k provedení zákona s účinností za tři týdny, to je od 1. ledna roku 2021. Hlavními

Posted

Na zrušení daně z nabytí nemovitosti vydělá každý

9. schůze (26. 5. – 5. 6. 2020) 76. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ – prvé čtení Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně a

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Jaký je skutečný stav informačních systémů na MPSV?

Ústní interpelace (5.3.2020 ) Poslanec Karel Rais: Vážená paní nepřítomná ministryně, v oblasti informačních technologií ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV Vašimi ústy a ústy Vašich náměstků či ředitelů odborů neustále deklarujete snahu týkající se vzájemného datového propojení agend spadajících do kompetence Vámi řízeného resortu. Ministerstvo je správcem obrovského Jednotného informačního systému práce a sociálních

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Proč MPSV preferuje výrazně dražší nabídku na informační systém?

  Ústní interpelace (23.1.) Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážená paní ministryně. Já navazuji na své předcházející interpelace ve věci problému s tvorbou a provozováním IT vašeho ministerstva. Můj dotaz se týká zcela konkrétního informačního systému, který zabezpečuje sociální dávky, a to Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS sociální dávky II. Je obecně známo,

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Otevřený dopis pedagogů z Úpice je třeba brát vážně.

Ústní interpelace části č. 124-125(23. 1. 2020)   Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, začátkem prosince minulého roku jsme všichni poslanci Parlamentu dostali tzv. otevřený dopis učitelů Základní školy Úpice, s jehož obsahem souhlasí městská samospráva, která byla prezentována panem starostou. Tento dopis jste určitě dostala také nebo vaši zaměstnanci, ale z časových důvodů jej zde

Posted

Povinná maturita z matematiky je jen špičkou ledovce

schůze, 18. prosince 2019 Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové a kolegyně, minulá doposud neukončená diskuze k uvedenému sněmovnímu tisku se točila zejména kolem problematiky maturity z matematiky. Sněmovna se rozdělila na dvě výrazné skupiny. Jednu, která chce povinnou maturitu z matematiky, kam patří samozřejmě nejenom emeritní rektoři z technik, tedy i já, ale

Posted

Interpelace ministryně Maláčové (MPSV) – Uplynulo deset let a stát stále nemá systém bránící podvodům při výplatě sociálních dávek

část č. 305 (24. 10. 2019)   Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Jedním z kritických míst v procesu vyplácení sociálních dávek je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob. Součástí toho by mělo být odhalování podvodů, které spočívá v identifikaci anomálních a podvodných případů, jejich prověřování a následné vymáhání neoprávněně přijatých dávek. Před deseti lety, tedy

Posted

Interpelace ministra školství R. Plagy – Kapacita vysokoškolských kolejí nestačí. Jejich technický stav je v mnohých případech nelichotivý.

Ústní interpelace část č. 124(17. 10. 2019)   Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, paní ministryně, páni ministři, kolegové, kolegyně. Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás ve věci rekonstrukce objektů kolejí vysokých škol a možnosti kofinancování ze strany státu. V důsledku vzrůstajících cen nájmů volí stále více studentů ubytování na vysokoškolských kolejích jako jedinou

Posted
View moreLoading ...