Interpelace ministryně Maláčové – Jaký je skutečný stav informačních systémů na MPSV?

Ústní interpelace (5.3.2020 ) Poslanec Karel Rais: Vážená paní nepřítomná ministryně, v oblasti informačních technologií ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV Vašimi ústy a ústy Vašich náměstků či ředitelů odborů neustále deklarujete snahu týkající se vzájemného datového propojení agend spadajících do kompetence Vámi řízeného resortu. Ministerstvo je správcem obrovského Jednotného informačního systému práce a sociálních

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Proč MPSV preferuje výrazně dražší nabídku na informační systém?

  Ústní interpelace (23.1.) Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážená paní ministryně. Já navazuji na své předcházející interpelace ve věci problému s tvorbou a provozováním IT vašeho ministerstva. Můj dotaz se týká zcela konkrétního informačního systému, který zabezpečuje sociální dávky, a to Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS sociální dávky II. Je obecně známo,

Posted

Interpelace ministryně Maláčové – Otevřený dopis pedagogů z Úpice je třeba brát vážně.

Ústní interpelace části č. 124-125(23. 1. 2020)   Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, začátkem prosince minulého roku jsme všichni poslanci Parlamentu dostali tzv. otevřený dopis učitelů Základní školy Úpice, s jehož obsahem souhlasí městská samospráva, která byla prezentována panem starostou. Tento dopis jste určitě dostala také nebo vaši zaměstnanci, ale z časových důvodů jej zde

Posted

Interpelace ministryně Maláčové (MPSV) – Uplynulo deset let a stát stále nemá systém bránící podvodům při výplatě sociálních dávek

část č. 305 (24. 10. 2019)   Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Jedním z kritických míst v procesu vyplácení sociálních dávek je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob. Součástí toho by mělo být odhalování podvodů, které spočívá v identifikaci anomálních a podvodných případů, jejich prověřování a následné vymáhání neoprávněně přijatých dávek. Před deseti lety, tedy

Posted

Interpelace ministra školství R. Plagy – Kapacita vysokoškolských kolejí nestačí. Jejich technický stav je v mnohých případech nelichotivý.

Ústní interpelace část č. 124(17. 10. 2019)   Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, paní ministryně, páni ministři, kolegové, kolegyně. Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás ve věci rekonstrukce objektů kolejí vysokých škol a možnosti kofinancování ze strany státu. V důsledku vzrůstajících cen nájmů volí stále více studentů ubytování na vysokoškolských kolejích jako jedinou

Posted

Interpelace ministra školství S. Štecha – Na koncepci jazykového vzdělávání čeká nejen sněmovna dál marně

13. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci neplnění termínu předložení koncepce jazykového vzdělávání Ministerstva školství na program jednání školského výboru Poslanecké sněmovny. Dosažené jazykové znalosti a dovednosti žáků jsou nedostatečné a nejsou plně v souladu s očekávanými výstupy RVP dokumentů, zejména při zohlednění skutečnosti,

Posted

Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci neprodloužení akreditací stávajících studijních oborů

25. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Takže děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku. Jedná se o problém automatického prodloužení akreditací stávajících oborů pouze o tři roky, tj. do září

Posted

Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci diskriminačních definic pracovníků MŠMT

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Díky. Vážená paní ministryně, před chvílí jsme tady slyšeli poslance Luzara, jak hovořil o provozních problémech inkluze. Já bych měl také jeden provozní problém a to je to, že ministerstvo podle mě chrlí diskriminační poučky o tom, jak poznat Romy na školách. Byl jsem tedy

Posted

Interpelace ministryně školství Valachové ve věci nefunkčnosti Cermatu pod jejím vedením

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Nejsem domluvený se Zlatuškou, obrátilo se na mě několik ředitelů středních škol a byl jsem doslova šokován neprofesionalitou a neschopností pracovníků

Posted

Interpelace vícepremiéra P. Bělobrádka ve věci stále nedodaného vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015

2. března 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Já mám problém, který se týká vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015. K dnešnímu dni na univerzity byla poslána pouze záloha za finanční příspěvek univerzitám a konkrétním pracovníkům za tzv. RIV body, tj. za výsledky ve vědě a výzkumu

Posted

Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci projektu multikulturní výchovy na základních školách

19. ledna 2017, 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, navázal bych na interpelaci svého kolegy Soukupa na vás ve věci multikulturních projektů z 54. schůze Poslanecké sněmovny, která se konala 12. ledna letošního roku, kdy jste řekla – cituji: „Znovu tedy chci ubezpečit poslance a poslankyně, že školská soustava,

Posted

Interpelace ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové Tominové ve věci zavedení povinných pracovnělékařských prohlídek

12. ledna 2017, 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den, pane předsedo, páni poslanci a páni ministři. Já bych pokračoval v seriálu dotazů na paní ministryni Marksovou. Rád bych ji interpeloval ve věci pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců vysokých škol pracujících na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy tzv. DPP a DPČ.

Posted
View moreLoading ...