Interpelace ministra školství S. Štecha – Na koncepci jazykového vzdělávání čeká nejen sněmovna dál marně

13. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci neplnění termínu předložení koncepce jazykového vzdělávání Ministerstva školství na program jednání školského výboru Poslanecké sněmovny. Dosažené jazykové znalosti a dovednosti žáků jsou nedostatečné a nejsou plně v souladu s očekávanými výstupy RVP dokumentů, zejména při zohlednění skutečnosti,

Posted

Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci neprodloužení akreditací stávajících studijních oborů

25. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Takže děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku. Jedná se o problém automatického prodloužení akreditací stávajících oborů pouze o tři roky, tj. do září

Posted

Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci diskriminačních definic pracovníků MŠMT

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Díky. Vážená paní ministryně, před chvílí jsme tady slyšeli poslance Luzara, jak hovořil o provozních problémech inkluze. Já bych měl také jeden provozní problém a to je to, že ministerstvo podle mě chrlí diskriminační poučky o tom, jak poznat Romy na školách. Byl jsem tedy

Posted

Interpelace ministryně školství Valachové ve věci nefunkčnosti Cermatu pod jejím vedením

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Nejsem domluvený se Zlatuškou, obrátilo se na mě několik ředitelů středních škol a byl jsem doslova šokován neprofesionalitou a neschopností pracovníků

Posted

Interpelace vícepremiéra P. Bělobrádka ve věci stále nedodaného vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015

2. března 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Já mám problém, který se týká vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015. K dnešnímu dni na univerzity byla poslána pouze záloha za finanční příspěvek univerzitám a konkrétním pracovníkům za tzv. RIV body, tj. za výsledky ve vědě a výzkumu

Posted

Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci projektu multikulturní výchovy na základních školách

19. ledna 2017, 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, navázal bych na interpelaci svého kolegy Soukupa na vás ve věci multikulturních projektů z 54. schůze Poslanecké sněmovny, která se konala 12. ledna letošního roku, kdy jste řekla – cituji: „Znovu tedy chci ubezpečit poslance a poslankyně, že školská soustava,

Posted

Interpelace ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové Tominové ve věci zavedení povinných pracovnělékařských prohlídek

12. ledna 2017, 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den, pane předsedo, páni poslanci a páni ministři. Já bych pokračoval v seriálu dotazů na paní ministryni Marksovou. Rád bych ji interpeloval ve věci pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců vysokých škol pracujících na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy tzv. DPP a DPČ.

Posted

Interpelace místopředsedy vlády P. Bělobrádka ve věci informačního systému vědy a výzkumu

20. říjen 2016, 50. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo vlády, navázal bych na naši disputaci z 30. června letošního roku, kdy jsme se bavili o informačním systému vědy a výzkumu. Mezitím jsem četl řadu velmi optimistických informací. Na druhou stranu co já mám informace, tak vidím, že ten systém je

Posted

Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci chyby ve vysokoškolském zákonu

20. říjen 2016, 50. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci chyby ve vysokoškolském zákonu, jejíž neřešení může mít dopad na tisíce studentů a studentek vysokých škol v řádu dvou až tří let. Jedná se o špatně formulované přechodné ustanovení zákona v rámci jeho poslední novely účinné od

Posted

Interpelace premiéra Bohuslava Sobotky: Můžeme kontrolovat plnění požadavků podmiňujících bezvízový styk mezi EU a Tureckem?

15. září 2016, 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo vlády, vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, předevčírem jsem byl připraven vystoupit v rámci řádné diskuse k bodu migrace se svým příspěvkem. Bohužel preferováním poslanců s přednostním právem nastala situace, kdy poslanci hnutí ANO, kteří v souvislosti s problematikou migrace

Posted

Interpelace místopředsedy vlády P. Bělobrádka ve věci výpadku a provozu informačního systému VaVal

30. červen 2016, 48. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V době, kdy jsem koncipoval svoji interpelaci, jsem netušil, že pan kolega Zlatuška se bude ptát na podobný problém. Tak bych navázal na to, co už tady bylo řečeno. Z mého pohledu se ten problém rozpadá na dvě roviny. Jedna rovina je v podstatě chod informačního podsystému RIV, protože

Posted

Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci zavádění inkluze

3. březen 2016, 42. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Vážená nepřítomná paní ministryně školství, v souvislosti s mediálním rozruchem kolem problematiky zavádění inkluze jsem často tázán na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu evropských prostředků, a to konkrétně na zprávu NKÚ č. 1506, kde se píše o devíti centrech podpory inkluzivního vzdělávání, která po ukončení evropského projektu bez

Posted
View moreLoading ...