Vystoupení ve Sněmovně: Státní rozpočet 2022

Vážený pane předsedo, vážené paní a páni ministři, vážené kolegyně a kolegové. V mém příspěvku bych se chtěl rád věnovat některým aktuálním problémům návrhu rozpočtu kapitoly 333 ministerstva školství. Měl jsem šanci srovnat obsah kapitoly 333, který vytvořila bývalá vláda s paní ministryní Schillerovou s obsahem kapitoly 333, tj. s rozpočtem, který je nám předkládán

Posted

Ze Sněmovny: volba předsedy Poslanecké sněmovny

Vážený pane předsedo, vážené ministryně a ministři, vážené kolegyně a kolegové poslanci, nebudu se vyjadřovat k právním otázkám předsedy Sněmovny. Tomu upřímně řečeně nerozumím. Ale budu se k panu docentovi Havlíčkovi vyjadřovat z pozice poslance, akademika a podnikatele, který za posledních třicet let mnohokráte s panem docentem Havlíčkem spolupracoval a setkal se s ním. Domnívám se, že volba pana docenta Havlíčka do čela Poslanecké

Posted

Ze Sněmovny: vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu

Přeji všem dobrý den. Já bych se tady u tohoto návrhu zákona zastavil u některých věcí, které se mně nelíbí. Samozřejmě ta myšlenka přenést operativní řízení na úroveň ředitelů, co nejvíc je zbavit byrokracie, ta tady v této místnosti zazněla mnohokráte, ale je otázka, jestli tenhle návrh zrovna odpovídá, jestli splňuje právě tady tuto situaci. Co si myslím,

Posted

Ze Sněmovny: vláda nemá moji důvěru

Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně Sněmovny. Vážené členky a členové vlády, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych vám sdělil svůj názor na relativně malou část, na část věda, výzkum a inovace v programovém vyjádření vlády. Část věda, výzkum a inovace programového vyjádření vlády je charakterizována zejména vysokým stupněm obecnosti, nekonkrétnosti a neuvedením kontrolních nástrojů v hodnocení jednotlivých vládních proklamací. To

Posted

Jde o to, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání od skutečných odborníků

Vážený pane předsedo Sněmovny, vážená paní ministryně, pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi prosím, abych vyjádřil své nesouhlasné stanovisko jak se senátní verzí, tak i se sněmovní verzí předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona. Ale základní problémy, na které jsem

Posted

Možnost úřední maturity dlužíme studentům, pedagogům i rodičům

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem dvakrát byl přihlášen na schůzi a nikdy na mě nevyšla řada, a teď je jasné, že potřetí zase řada nevyjde, tak bych chtěl říct několik základních názorů. Jestliže stát pomáhá všem, tak by taky mohl pomoci maturantům. Tu cestu vidím v pomoci změny opatření obecné povahy, to znamená v podstatě změnit

Posted

Otevření škol musí být naší společnou prioritou a musí být bezpečné

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já mám několik poznámek k tomu, co tady kolegové říkali. Jednak bych se zastavil a zdůraznil bych tu roli scénářů, protože já si myslím, že skutečně chybí vlastně jakýsi scénář vývoje. To, co máme dneska nebo včera, co bylo řečeno, to je takový ten scénář vlastně do pěkného počasí, kdy jsme

Posted

Povinná maturita z matematiky je jen špičkou ledovce

schůze, 18. prosince 2019 Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové a kolegyně, minulá doposud neukončená diskuze k uvedenému sněmovnímu tisku se točila zejména kolem problematiky maturity z matematiky. Sněmovna se rozdělila na dvě výrazné skupiny. Jednu, která chce povinnou maturitu z matematiky, kam patří samozřejmě nejenom emeritní rektoři z technik, tedy i já, ale

Posted

Finanční analýzy považuji za nezbytné

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Na tomto příkladu bych chtěl v podstatě ukázat, kam vede absence finančních analýz. Když jsme tady tvrdili před třemi, čtyřmi roky, že inkluze je finančně garantovaná, že je všecko zajištěné, že jsou lidi, že jsou peníze. Dodnes nový ministr jenom dává finance. A situace se v nejrůznějších politických diskusích o elektronických

Posted

Preferujme rozvojovou pomoc přímo v místech konfliktů

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já se vrátím ještě k té rozvojové pomoci. Na jednu stranu s řadou věcí samozřejmě souhlasím. Chtěl bych upozornit na to, že mezinárodní závazky státu jsou, že máme dávat do rozvojové pomoci asi 0,33 HDP, a dáváme stěží 0,13, čili to je podfinancované. Těžce. Na druhou stranu si myslím, že je

Posted

Podávám návrh na změnu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády. Předkládám zde návrh zákona, kterým, se domnívám, řešíme jistý nedostatek v současném platném znění. Pokusím se to vysvětlit. Jde o to, že existuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kde jsou upravena věcná osvobození při nabytí vlastnického práva k novým stavbám. A tady je

Posted

Věřím, že ČR už nebude dlouho výjimkou a 17. listopad si budeme připomínat i jako Mezinárodní den studenstva

Děkuji vám všem. V podstatě předkládám návrh, který doplňuje název státního svátku, který připadá na den 17. listopadu. Současné znění svátku je 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Navrhujeme 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Tento návrh pro ty, co tady byli v minulém období, tady byl

Posted
View moreLoading ...