16. schůze PS PČR Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za minulý rok projednána

Dnes Sněmovna projednala mimo jiné i roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017. Co by zpravodaj rozpočtového výboru jsem rád, že i na plénu sněmovny měl pan guvernér ČNB Rusnok příležitost zodpovědět dotazy převážně opozičních kolegů týkající se jak fungování ČNB, tak hospodářských výsledků. Na těch se v loňském roce podepsalo jak ukončení kurzového

Posted

Vládní návrh zákona o dluhopisech jde do druhého čtení

22. 5. 2018, 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já mám okrajovou záležitost, ale důležitou zas na druhou stranu. Mám tady pozměňovací návrh k problematice znovuzpoplatnění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3. Protože když se dělaly úpravy v zákonech, tak z toho v podstatě vypadl text: K přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle

Posted

Jsem proti snížení dostupnosti předškolního vzdělávání pro děti

K navrhovaným změnám Školského zákona. 10. dubna 2018, 12. schůze PSP ČR, poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych se věnoval trochu odlišně vlastnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému. Když se podívám na to, co pan kolega Klaus tam dal, tak sám říkal, že novela je rozdělena

Posted

Jsem proti nepřiměřeně vysoké administrativní zátěži

K návrhům na vydání zákona o střetu zájmů. 10. dubna 2018, 12. schůze PSP ČR, poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den všem. Proti tomu, co jsme slyšeli, mám relativně drobnost, která se týká v podstatě zápisu veřejných funkcionářů z vysokých veřejných škol, potom funkcionářů z Technologické agentury, z TAČR, z GAČR a z akademií. Podle současného stavu znění zákona o střetu zájmů je zápis

Posted

Vyšší pravomoci ČNB ochrání daňové poplatníky v krizových situacích bank

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony. 21. března 2018, 7. schůze PSP ČR, poslanec Karel Rais: Poslouchal jsem dost pečlivě a v podstatě hlavní rysy toho návrhu zákona paní ministryně řekla. Čili zopakoval bych to, že – myslím v dubnu,

Posted

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2018 je prioritou.

30. listopadu 2017, 2. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Rozpočtový výbor na své první a druhé schůzi projednal a schválil Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 tady v Poslanecké sněmovně a

Posted

Proč nemohu podpořit Kariérní řád? K dispozici jsou nyní nejen stanoviska zástupců odborné veřejnosti, ale také MŠMT konečně přiznalo naprostou nepřipravenost prováděcích předpisů.

12. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Dobrý den, já jsem přihlášen do rozpravy, tak tam to řeknu detailněji, ale chtěl bych zareagovat na ten emotivní dotaz kolegyně Bohdalové: Proč. Za dobu, která uplynula od hlasování, jsme získali více informací. Naznačoval to tady pan senátor Růžička. Byla to několikahodinová rozprava

Posted

K vládnímu návrhu zákona o platebním styku předkládám 2 pozměňovací návrhy

11. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Mně jde v podstatě o technické úpravy. Dal jsem dva pozměňovací návrhy. V pozměňovacím návrhu, který mám pod číslem 6517, jde o zpřesnění výrazu „členové skupiny“, což je § 99 odst. 3, na „vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny“. Je to technická věc. A

Posted

Podporuji novelu ústavního zákona o bezpečnosti

28. června 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Budu respektovat tlak na snížení času. Možná bych se dostal do technické poznámky, ale pro jistotu to beru jako normální příspěvek. Část naší Poslanecké sněmovny nedávno odmítla zakotvit tradiční evropské kulturní hodnoty

Posted

Druhé čtení novely Zákoníku práce – předkládám 8 pozměňovacích návrhů

7. června 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Dnes budu s dovolením trochu delší, protože mám těch pozměňovacích návrhů celou řadu. Ve svém prvním pozměňovacím návrhu bych se chtěl věnovat problematice home office na vysokých školách, protože na jednu stranu je

Posted

K vystoupení eurokomisařky Jourové

18. května 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jednou ze základních manažerských pouček je, že komunikace je základem úspěchu. Proto vítám, že eurokomisařky a eurokomisaři sem chodí a myslím si, že je dost důležité slyšet jejich názor. Na předcházejícím projevu se mi líbí, že konečně vedení Evropské unie

Posted

Nezapomínejme: 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodní den studenstva

26. dubna 2017, 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo, dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s naším návrhem, kterým měníme znění zákona číslo 245 o státních svátcích a o významných dnech a dnech pracovního klidu, a to v tom smyslu, že v § 1 zákona číslo 245, zmiňovaného zákona, chceme

Posted
View moreLoading ...