Proč nemohu podpořit Kariérní řád? K dispozici jsou nyní nejen stanoviska zástupců odborné veřejnosti, ale také MŠMT konečně přiznalo naprostou nepřipravenost prováděcích předpisů.

12. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Dobrý den, já jsem přihlášen do rozpravy, tak tam to řeknu detailněji, ale chtěl bych zareagovat na ten emotivní dotaz kolegyně Bohdalové: Proč. Za dobu, která uplynula od hlasování, jsme získali více informací. Naznačoval to tady pan senátor Růžička. Byla to několikahodinová rozprava

Posted

K vládnímu návrhu zákona o platebním styku předkládám 2 pozměňovací návrhy

11. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Mně jde v podstatě o technické úpravy. Dal jsem dva pozměňovací návrhy. V pozměňovacím návrhu, který mám pod číslem 6517, jde o zpřesnění výrazu „členové skupiny“, což je § 99 odst. 3, na „vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny“. Je to technická věc. A

Posted

Podporuji novelu ústavního zákona o bezpečnosti

28. června 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Budu respektovat tlak na snížení času. Možná bych se dostal do technické poznámky, ale pro jistotu to beru jako normální příspěvek. Část naší Poslanecké sněmovny nedávno odmítla zakotvit tradiční evropské kulturní hodnoty

Posted

Druhé čtení novely Zákoníku práce – předkládám 8 pozměňovacích návrhů

7. června 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Dnes budu s dovolením trochu delší, protože mám těch pozměňovacích návrhů celou řadu. Ve svém prvním pozměňovacím návrhu bych se chtěl věnovat problematice home office na vysokých školách, protože na jednu stranu je

Posted

K vystoupení eurokomisařky Jourové

18. května 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jednou ze základních manažerských pouček je, že komunikace je základem úspěchu. Proto vítám, že eurokomisařky a eurokomisaři sem chodí a myslím si, že je dost důležité slyšet jejich názor. Na předcházejícím projevu se mi líbí, že konečně vedení Evropské unie

Posted

Nezapomínejme: 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodní den studenstva

26. dubna 2017, 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo, dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s naším návrhem, kterým měníme znění zákona číslo 245 o státních svátcích a o významných dnech a dnech pracovního klidu, a to v tom smyslu, že v § 1 zákona číslo 245, zmiňovaného zákona, chceme

Posted

Nepohrdejme odborníky z praxe, naše školství je potřebuje

Podávám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 28. února 2017, 55.  schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegové a kolegyně, se zaujetím jsem poslouchal úvodní slovo paní ministryně.

Posted

Reagujme na měnící se situaci v umisťování náboženských staveb

28. února 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Předkládám pozměňovací návrh, který se týká výstavby náboženských staveb. Jedním z hlavních cílů stavebního zákona je ochrana kulturních a civilizačních hodnot. Česká republika v poslední době čelí novému fenoménu umisťování náboženských staveb do zastavěného území obcí, případně změnám účelu využití staveb stávajících, přičemž se zásadním

Posted

Pozměňovací návrh stavebního zákona je šancí pro rozvoj Brna

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – druhé čtení 28. února 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Jak jsem avizoval v prvním čtení, tak mám dva návrhy, které vycházejí z reálného života. Ten

Posted

Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků je nutná. Ale musí to být změna efektivní.

22. února 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych navázal na to, co tady už bylo řečeno, konkrétně co říkala paní kolegyně Putnová. Prostě školy čekají na to, abychom definovali, co jsou uznatelné a neuznatelné náklady zejména v oblasti investic. Tím se vracím k tomu, co říkal pan kolega Vácha, že

Posted

Naivní multikulturalismus není cestou

Podpora pozměňovacího návrhu F1 Školského zákona 17. ledna 2017, 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já bych podtrhl vše, co tady paní poslankyně (pozn. Nina Nováková) říkala. Myslím si, že tenhle pozměňovací návrh reaguje na aktuální situaci i celospolečenskou v Evropě a ve světě. Setkáváme se s takovými, jak ona říká, naivními

Posted

Kariérní řád je třeba, stejně jako snížení byrokracie

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 959/ – prvé čtení 6. prosince 2016, 53. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Mně se samozřejmě líbí ta ušlechtilá myšlenka ministerstva a paní ministryně,

Posted
View moreLoading ...