Životopis

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

2013 – současnost
Poslanec Parlamentu ČR / zvolen za hnutí ANO2011/
Člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 – současnost
Místopředseda spolku Platforma pro zachování evropské kultury a jejích hodnot, z.s.
2015 – současnost
Přednášející na VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky
2015 – současnost
Předseda dozorčí rady Nadace ZET profesora Milana Zeleného
2006 – 2014
Rektor Vysokého učení technického v Brně
2003 – 2006
Prorektor VUT v Brně pro strategický rozvoj
1996 – 2002
Děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně
1989 – současnost
Dlouhodobý člen vědeckých a fakultní rad – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké školy báňské v Ostravě, Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a dalších.
Autor a spoluautor více jak 160 titulů včetně skript a monografií.
Obsáhlejší životopis naleznete například na Wikipedii – odkaz zde.