Životopis

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

2021 – současnost
Poslanec Parlamentu ČR / zvolen za hnutí ANO2011 /
Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR
Člen Zahraničního výboru PSP ČR
Přednášející na Vysokém učení technickém v Brně
Místopředseda spolku Platforma pro zachování evropské kultury a jejích hodnot, z. s.
Člen dozorčí rady Nadačního fondu Kocoura Felixe
2017 – 2021
Poslanec Parlamentu ČR / zvolen za hnutí ANO2011/
Člen Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR
Místopředseda spolku Platforma pro zachování evropské kultury a jejích hodnot, z.s.
2015 – současnost
Přednášející na VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky
Předseda dozorčí rady Nadace ZET profesora Milana Zeleného
2013 – 2017
Poslanec Parlamentu ČR / zvolen za hnutí ANO2011/
Člen Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Člen Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2006 – 2014
Rektor Vysokého učení technického v Brně
2003 – 2006
Prorektor VUT v Brně pro strategický rozvoj
1996 – 2002
Děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně
1989 – současnost
Dlouhodobý člen vědeckých a fakultní rad – Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké školy báňské v Ostravě, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a dalších.
Autor a spoluautor více jak 160 titulů včetně skript a monografií.
Obsáhlejší životopis naleznete například na Wikipedii – odkaz zde.