Interpelace ministryně Maláčové – Proč MPSV preferuje výrazně dražší nabídku na informační systém?

 

Ústní interpelace (23.1.)

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážená paní ministryně. Já navazuji na své předcházející interpelace ve věci problému s tvorbou a provozováním IT vašeho ministerstva. Můj dotaz se týká zcela konkrétního informačního systému, který zabezpečuje sociální dávky, a to Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS sociální dávky II.

Je obecně známo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v prosinci 2019 rozhodl o nezákonném postupu vašeho ministerstva, které se týkalo vyloučení společnosti, která se jmenuje DXC, na základě podnětu druhého soutěžícího, společnosti, která se jmenuje OKsystem. V této zakázce rozhoduje vaše ministerstvo již přes dva roky, a to mezi nabídkou DXC ve výši 270 mil. korun a OKsystem ve výši 830 mil. Mě překvapuje, že se stalo, že vaši úředníci stále preferují výrazně dražší nabídku firmy OKsystem za těch 830 mil. korun před nabídkou za 270 mil. ročně, kterou jste nezákonně vyloučili ze soutěže. A jestliže k tomu přidám včerejší informaci z ČTK, kde se hovoří o tom, že ten informační systém bude stát přes 2 mld., tak jsem tedy totálně zmaten.

Takže ten dotaz, resp. sada dotazů: Jakým způsobem jste dospěli k názoru, že nabídka firmy DXC byla nepřiměřeně nízká? Kdy bude zadávací řízení finálně rozhodnuto? Kdy vaše ministerstvo plánuje uzavření smlouvy s výhercem tohoto informačního systému a zda probíhají jednání hodnotící komise? Prostě kdybyste mi popsala ten proces. Děkuji vám.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já děkuji za tu interpelaci, pane poslanče, protože my jsme to dneska poměrně intenzivně řešili na sociálním výboru, dnes ráno. Co se týká toho včerejšího článku, který se odkazoval na čtyři měsíce starou informaci, kterou obdržel výbor pro sociální politiku před čtyřmi měsíci, ale včera o tom informovala média na titulních stranách, tak říkám na váš dotaz následující.

Není to tak, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak jste uvedl, dva roky nechtělo rozhodnout o celé té věci, ale oba uchazeči se vzájemně odvolávají a naposledy 12. prosince ÚOHS v této věci rozhodl. My s rozhodnutím ÚOHSu nesouhlasíme, neztotožňujeme se s ním, nicméně protože by odvolání prodloužilo celou záležitost o pět měsíců, rozhodli jsme se v této věci neodvolávat a rozhodnutí ÚOHSu akceptovat, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí má jako primární úkol zajistit funkční systémy pro nepojistné sociální dávky k 1. 1. 2021, a to hospodárně a ve vysoké kvalitě.

Co se týká všeho dotazu, proč nám přijde nabídka DXC velmi levná, tak máme zjednodušenou roli v tom slova smyslu, že ÚOHS ve svém odůvodnění velmi přesně uvedl ty konkrétní částky, a levná se nám zdá ta nabídka proto, protože DXC kalkuluje s měsíční hrubou mzdou – měsíční hrubou mzdou! – pro vývojáře kritické infrastruktury státu ve výši 41 tis. korun. My se domníváme vzhledem k platové a mzdové výkonnosti v IT, že 41 tis. hrubého měsíčně je cena, za kterou se kritická infrastruktura státu nedá vybudovat tak, aby byla spolehlivá. Jenom připomínám, že přes tento dávkový systém ročně stát vyplatí přes 80 mld. korun. A my bychom velmi neradi, aby se opakovala situace z roku 2012, kdy pod vedením TOP 09 došlo ke zhroucení celého dávkového systému a dávky nebyly vypláceny.

Co se týká dalšího postupu, tak jak jsem zmiňovala, 12. 12. ÚOHS zrušil vyloučení DXC Technology, rozhodnutí je pravomocné od 27. prosince minulého roku. Hodnoticí komise byla svolána 8. ledna 2020, kdy zahájila opětovné posouzení nabídky DXC z pohledu existence mimořádně nízké nabídkové ceny se zohledněním ÚOHSem tvrzených nedostatků odůvodnění vyloučených uchazečů – 41. tis. hrubého, ještě jednou připomínám. V současné době MPSV tedy činí v maximálně možné krátké době veškeré kroky, které povedou k co nejrychlejšímu rozhodnutí o výběru úspěšného uchazeče veřejné zakázky IS DAV II.

S ohledem na zákonné lhůty a další možná odvolání neúspěšných uchazečů může nastat situace, že nebude reálné smlouvu s vybraným úspěšným uchazečem podepsat dříve než 31. 10. tohoto roku. Proto MPSV rovněž připravuje zadávací dokumentaci na zajištění provozu a rozvoje stávajících OK aplikací prostřednictvím otevřeného výběrového řízení po roce 2020. Děkuji.