Až soudní znalci vrátí svoje razítka, bude pozdě

Posudky znalců se uplatňují nejen u soudních jednání, ale i u správních řízení. Jsou to právě znalci, jejichž odborný a nestranný výrok je klíčovým podkladem pro vydání rozhodnutí a výkon spravedlnosti.  Přes to, že znalci musí jasně prokázat svoji odbornou erudici k tomuto výkonu a ten je spojen i s permanentní hrozbou velkých pokut a náklady na povinné pojištění, dostává se jim neadekvátně nízké odměny.

Tuto odměnu stát již od roku 2003 prakticky nezměnil. A její výše „vzroste“ z 350Kč/hod na 450Kč/hod, což pravděpodobně povede k tomu, že část znalců (současně také pod tlakem dalších zkoušek prokazování odborné způsobilosti a hrozbou značných finančních postihů v případě chybného názoru) reálně hrozí ukončením činnosti.

V konečném důsledku by úbytek expertů vykonávající znaleckou činnost měl jasný dopad na délku soudních i správních řízení, a proto jsem v interpelaci požádal paní ministryni spravedlnosti, aby návrh výše znaleckých odměn byl znova pečlivě zvážen.