Dnes začíná termín společných státních maturit

Téměř 70 000 studentů bude skládat písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka, jejíž součástí je i slohová práce. Letos budou tyto slohové práce znovu po třech letech hodnoceny CENTRÁLNĚ. A to přes to, že s tím nesouhlasí řada pedagogů a odborníků, včetně Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Na rozdíl od paní ministryně Valachové a její administrativy na MŠMT jsem přesvědčen, že pedagogové našich středních škol jsou plně kompetentní provádět hodnocení písemných prací a ČSSD ražená filosofie centralizace školství ve všem a za jakoukoliv cenu je mylná. Také jsem přesvědčen, že pedagogové mají především učit a hodnocení je součástí tohoto procesu. Na rozdíl od paní ministryní prosazující neustále se navyšující byrokratickou zátěž učitelů.