Finanční analýzy považuji za nezbytné

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Na tomto příkladu bych chtěl v podstatě ukázat, kam vede absence finančních analýz. Když jsme tady tvrdili před třemi, čtyřmi roky, že inkluze je finančně garantovaná, že je všecko zajištěné, že jsou lidi, že jsou peníze. Dodnes nový ministr jenom dává finance. A situace se v nejrůznějších politických diskusích o elektronických neschopenkách a podobně opakuje. Čili si myslím, že je namístě udělat aspoň nějakou triviální finanční analýzu.

Jinak bych navázal na to, co tady říkal pan kolega Mihola, protože jsem to měl taky nachystané. Bavíme se o regionálním školství. Tam v podstatě každý rok teče 16, 20 miliard korun. Ale to není jediné školství, které pan ministr spravuje. Samozřejmě myslím na vysoké školství. Tam se ty nůžky otevírají a realita je taková, že řada mladých asistentek mně říká, že než by byly na vysoké škole, tak finančně výhodné, náročnost – prostě chtějí přejít na střední školy. Čili nezapomínejme na vysoké školy, protože jinak se to projeví v nežádoucím odlivu. Děkuji vám.

151. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů
část č. 326 (26. 3. 2019)