Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2018 je prioritou.

30. listopadu 2017, 2. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Poslanec Karel Rais:

Dobrý den. Rozpočtový výbor na své první a druhé schůzi projednal a schválil Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 tady v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech a přijal příslušné usnesení k tomu návrhu.

Po úvodním slově předsedajícího výboru poslance Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu doporučuje, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a rok 2018 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech podle přílohy 1 tohoto usnesení a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením vás seznámil, což tímto činím. Děkuji.

Ten časový harmonogram je poměrně rozsáhlý. Je napjatý, aby bylo naprosto zřejmé. Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání návrhu zákona v následujících termínech.

Vláda zaslala návrh zákona Poslanecké sněmovně 30. října.

Poslancům návrh zákona byl rozeslán 22. 11.

Předseda Poslanecké sněmovny přikázal neprodleně návrh zákona rozpočtovému výboru.

Rozpočtový výbor projednal návrh zákona v přípravě na první čtení 28. listopadu a dnes, 30. listopadu.

Rozpočtový výbor připraví podklady k usnesení Poslanecké sněmovny pro první čtení včetně návrhu na přikázání kapitol dnes.

Poslanecká sněmovna v obecné rozpravě projedná v prvním čtení základní údaje návrhu zákona. Bude to 5. prosince.

Výbory projednají jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předají své usnesení rozpočtovému výboru do 10. 12.

Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, resp. oponentní zprávy 11. 12.

Dále rozpočtový výbor projedná střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky také do 11. 12.

Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, aby mohlo být rozdáno 24 hodin před druhým čtením, a současně předloží návrh usnesení střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020, to bude do 12. 12. resp. do 13. 12. To bude ten návrh usnesení k střednědobému výhledu.

  1. bod časového harmonogramu. Poslanecká sněmovna jedná v druhém čtení o návrhu zákona a o usnesení rozpočtového výboru k němu v podrobné rozpravě od 15. 12.

Poslancům budou rozmnoženy a rozdány pozměňovací návrhy po ukončení rozpravy s ohledem na technické lhůty zpracování.

Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona od 19. 12.

A Poslanecká sněmovna jedná o střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 a návrhu usnesení k němu po ukončení třetího čtení návrhu zákona.

Toto je usnesení našeho výboru. Děkuji.

Více zde.