Interpelace ministra školství R. Plagy – Kapacita vysokoškolských kolejí nestačí. Jejich technický stav je v mnohých případech nelichotivý.

  1. Ústní interpelace
    část č. 124(17. 10. 2019)

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, paní ministryně, páni ministři, kolegové, kolegyně.

Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás ve věci rekonstrukce objektů kolejí vysokých škol a možnosti kofinancování ze strany státu. V důsledku vzrůstajících cen nájmů volí stále více studentů ubytování na vysokoškolských kolejích jako jedinou finančně dostupnou možnost bydlení při studiu. Všechny koleje tak hlásí plný stav. Tak například Vysoké učení technické v Brně má největší kapacitu kolejí ze všech jihomoravských univerzit. Celkově jde o šest tisíc lůžek. Kapacita kolejí byla letos v létě naplněna již o měsíc dřív než loni a poptávka po tomto typu ubytování vzhledem k situaci na brněnském realitním trhu roste. Podobná situace je na Karlově univerzitě, která již na konci července měla naplněnou kapacitu. Současně zejména ve velkých městech čítají pořadníky neuspokojených studentů stovky jmen. Problémem je tedy nedostatek kapacit, který se bude neustále zhoršovat v souvislosti s nástupem populačně silnějších ročníků.

Druhou skrytou hrozbou je nelichotivý technický stav a celková opotřebovanost některých objektů kolejí. Pokud si pamatuji na svoji více než dvacetiletou manažerskou činnost ve funkci děkana, prorektora i rektora, žádný ministr – a zažil jsem jich desítky od psychopatů až po úctyhodné vědce – nám na školy neposlal významné množství finančních prostředků do rozpočtu univerzity, které by byly věnovány na opravu, popřípadě výstavbu nových budov, které by sloužily jako ubytovací prostory pro denní posluchače. Do budoucna představuje tato hrozba špatného technického stavu objektů kolejí noční můru vysokých škol v podobě investic v řádu vyšších desítek až stovek milionů korun, které vysoké školy nemají.

Mám na vás v podstatě velmi jednoduchou otázku. Jaké jsou stávající možnosti státu tuto situaci řešit a pomoci vysokým školám? Děkuji za písemnou odpověď.