Interpelace ministra školství S. Štecha – Na koncepci jazykového vzdělávání čeká nejen sněmovna dál marně

13. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci neplnění termínu předložení koncepce jazykového vzdělávání Ministerstva školství na program jednání školského výboru Poslanecké sněmovny. Dosažené jazykové znalosti a dovednosti žáků jsou nedostatečné a nejsou plně v souladu s očekávanými výstupy RVP dokumentů, zejména při zohlednění skutečnosti, že se uvádí očekávaná minimální úroveň žáků. Výsledky žáků neodpovídají praktickým potřebám, a to ve vztahu k požadavkům trhu práce. Z těchto zjištění lze tedy do určité míry vyvodit, že se nedaří naplňovat vlastní účel cizojazyčné výuky.

Žádám vás proto o vysvětlení důvodů, proč jste doposud nepředložili výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu od roku 2009 očekávanou koncepci jazykového vzdělávání. Paní ministryně Valachová nesplnila termín, který sdělila 30. června 2016, čili před rokem, v rozpravě k sněmovnímu tisku 803. „Koncepce jazykového vzdělávání bude předložena nejpozději v říjnu 2016 tak, aby potom mohla být zapracována nejpozději do konce roku v souladu s úkolem pana předsedy vlády ohledně vzdělávání 4.0. A já věřím, že vás v říjnu s tímto materiálem přesvědčím.“ Konec citace.

Žádám vás proto o sdělení termínu, kdy předložíte koncepci jazykového vzdělávání na program jednání školského výboru, a jak to vidíte s termínem jejího projednávání. Děkuji vám za pozornost.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR