Interpelace ministryně Maláčové – Jaký je skutečný stav informačních systémů na MPSV?

Ústní interpelace (5.3.2020 ) Poslanec Karel Rais:

Vážená paní nepřítomná ministryně,

v oblasti informačních technologií ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV Vašimi ústy a ústy Vašich náměstků či ředitelů odborů neustále deklarujete snahu týkající se vzájemného datového propojení agend spadajících do kompetence Vámi řízeného resortu.

Ministerstvo je správcem obrovského Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož součástí jsou veškeré údaje z informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Tento systém se skládá z několika základních databází, jejichž bezchybný chod je podmíněn bezchybným vzájemným propojením a předáváním dat a informací.

 

Nový jednotný informační systém resortu práce a sociálních věcí bude proti plánům o miliardu dražší. Místo 1,5 miliardy korun by měl stát bezmála 2,5 miliardy. Jedním z důvodů, které uvedl váš náměstek pan Jan Baláč je právě mnou zmiňovaný problém migrace dat. Pan náměstek doporučuje zvolit nový model migrace dat.

Můj dotaz zní:

Jak pokračuje řešení problémů nekonzistence dat v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí, ISPSV zejména migrace dat, kdy byl projekt zahájen a kdy skončí?   V čem spočívá nový přístup vašich pracovníků k problému migrace dat? – viz citace pana náměstka.

Klasický problém v IT, propojení a spolupráce navzájem relativně samostatných databází – zde v tzv. JISPSV- se může stát úzkým hrdlem při zpracování sociálních dávek, pomoci v hmotné nouzi, a dalších subsystémů IS, zejména dojde li ke změně zpracovatele po 31.12.2020.