Interpelace ministryně Maláčové (MPSV) – Uplynulo deset let a stát stále nemá systém bránící podvodům při výplatě sociálních dávek

část č. 305 (24. 10. 2019)

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Jedním z kritických míst v procesu vyplácení sociálních dávek je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob. Součástí toho by mělo být odhalování podvodů, které spočívá v identifikaci anomálních a podvodných případů, jejich prověřování a následné vymáhání neoprávněně přijatých dávek.

Před deseti lety, tedy v roce 2009, byla na MPSV zpracována studie proveditelnosti, přičemž jako jeden z pilířů efektivně fungujícího systému se předpokládalo pořízení služby pro zjišťování nestandardních případů k dalšímu prozkoumání. V roce 2011 předložilo ministerstvo materiál k projednání vlády, kde se předpokládalo zajištění služby takovým způsobem, aby státu nevznikly žádné náklady. Dodavatel měl tedy být placen až ze skutečně dosažených úspor, přičemž odhadovaná úspora činila dvě až pět procent, což tehdy znamenalo úspory 1,6 až 4 mld. ročně. Následně byla vypsána veřejná zakázka, kdy byl osloven jediný prokazatelně možný dodavatel, který měl odpovídající reference a především mohl bezprostředně zahájit aktivitu, a to byla společnost IBM. K podpisu smlouvy však nedošlo vzhledem ke zrušení zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. To se mohlo samozřejmě řešit vypsáním nového zadávacího řízení. Ministerstvo ale žádnou jinou zakázku na poskytování takovéto služby nevypsalo a podle mých informací nepodniklo žádné aktivity v tomto směru.

Máme krásné desetileté výročí, a budu-li vycházet z předchozího předpokladu o výši úspor, pak za deset let to činí asi 16 až 40 mld., čili to, co jste nám včera vytýkali ve státním rozpočtu jako deficit. Můj dotaz. Proč myšlenku využití služby na odhalování podvodů v sociálních dávkách, která byla pregnantně formulována již před deseti lety, Ministerstvo doposud nerealizovalo? Jakým způsobem odhaluje nebo hodlá odhalovat složité podvody (upozornění na čas), což nepochybně nelze řešit pomocí tužky a papíru? Děkuji za pozornost.