Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci diskriminačních definic pracovníků MŠMT

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Díky. Vážená paní ministryně, před chvílí jsme tady slyšeli poslance Luzara, jak hovořil o provozních problémech inkluze. Já bych měl také jeden provozní problém a to je to, že ministerstvo podle mě chrlí diskriminační poučky o tom, jak poznat Romy na školách.

Byl jsem tedy trochu šokován, jinak nejsem schopen interpretovat odpověď jednoho z konzultačních pracovníků vašeho ministerstva, který řediteli školy napsal na dotaz, jaké identifikační znaky mají sloužit k zahrnutí osob do statistiky vykazování Romů ve školách následující. A tady to nebude o nějaké mé domněnce jako v přecházejícím případě, ale o naprosto konkrétní citaci. „Za Roma považujeme osobu, která se za ni sama považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností, například při sčítání lidu, hlásila, anebo je za takovou považována svým okolím, a to na základě skutečných či domnělých /antropologických, kulturních nebo sociálních/ indikátorů.“

Vážená paní ministryně, za podobný výrok by se nemusel svého času stydět ani Miroslav Sládek. Pravda, ten hovořil o cikánech. O to víc mě překvapuje, že tento výrok pochází z ministerstva, v jehož vedení donedávna stálo několik dřívějších pracovnic Úřadu vlády, který má lidskoprávní problematiku na starosti, tedy než jednu z nich odvedla policie v želízkách. To je ale jiný příběh.

Vážená paní ministryně, dovolím si vás požádat o vysvětlení a také o písemné sdělení, jaké opatření jste přijala k tomu, aby podobný exces se již nikdy neopakoval. Ty podklady od těch ředitelů mám samozřejmě k dispozici. Děkuji za pozornost.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR