Interpelace ministryně školství K. Valachové ve věci neprodloužení akreditací stávajících studijních oborů

25. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Takže děkuji, pane předsedo.

Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku. Jedná se o problém automatického prodloužení akreditací stávajících oborů pouze o tři roky, tj. do září roku 2019. Potom již nemůžeme tyto akreditace prodlužovat a studentům bude ukončeno studium. Ve vašich předchozích odpovědích jsem se vždy dočkal jen bagatelizace problému a ujištění, že vše bude ošetřeno.

Vážená paní ministryně, není tomu tak. Zatímco vy tvrdíte, že vše máte ošetřeno, rada vysokých škol – a toto bych podtrhl, protože to jsou zástupci v podstatě celé vysokoškolské veřejnosti – aktuálně hovoří o desetitisících vysokoškoláků, kteří díky této chybě v zákonu nemusí dostudovat, nebo budou muset dostudovat jiné studijní programy, než na které se hlásili a na které byli přijati.

Opravdu, paní ministryně, chcete hazardovat s osudy těchto studentů? Co udělalo ministerstvo pod vaším vedením k nápravě chyby? Zhola nic. Vámi vydaná metodika s názvem Znovupřijetí ke studiu v případě zániku akreditace studijního programu je více než úsměvná. Vy v ní říkáte, že školy mají změnit své studijní a zkušební předpisy, aby uznávaly výsledky předchozího studia roky dozadu, případně aby studentům odpouštěly poplatky za překročení délky studia z důvodů, že studenti nedostudovali proto, že vlivem chyby zákona akreditace zanikla.

Dovolím se proto zeptat, jak hodláte situaci řešit. V ideálním případě by bylo předložení návrhu změny zákona o vysokých školách technickou novelou. Prosím o podrobnou písemnou zprávu, které kroky učiníte, aby se těmto stamilionovým škodám předešlo. Děkuji za pozornost.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR