Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci chyby ve vysokoškolském zákonu

20. říjen 2016, 50. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci chyby ve vysokoškolském zákonu, jejíž neřešení může mít dopad na tisíce studentů a studentek vysokých škol v řádu dvou až tří let. Jedná se o špatně formulované přechodné ustanovení zákona v rámci jeho poslední novely účinné od 1. 9. tohoto roku, novely, která se dotvářela na Ministerstvu školství právě pod vaším vedením. Vysokým školám byly automaticky prodlouženy stávající akreditace studijních oborů o tři roky, tj. do konce srpna 2019. Jenže to má háček. Takto prodloužené akreditace nebude možné dále prodloužit ani na dostudování studentů, neboť se jedná o akreditace studijních oborů, které byly novelou zákona jako celek zrušeny nebo zanikly. Tisíce studentů tak nemusí být schopny svá studia dokončit, případně se nevyhnou přestupům do jiných studijních programů než do těch, kde začaly studovat.

Vážená paní ministryně, ministerstvo pod vaším vedením situaci neřeší, a to i přes to, že na problém již několikrát v minulosti upozorňovala Rada vysokých škol. Jistě musíte uznat, že nastalá situace nemá řešení z pohledu vysokých škol ani studentů nastupujících ke studiu. Bývalá Akreditační komise nestihla projednat velké množství žádostí o prodloužení akreditací a vlivem dalšího z přechodných ustanovení všechna tato řízení lidově řečeno spadla pod stůl. Nový akreditační úřad ještě nemá ustanoveny seznamy hodnotitelů, a tak fakticky nemůže akreditovat nikdo.

Vážená paní ministryně, žádám vás jako poslanec i jako člen akademické obce z progresivních univerzit v ČR, aby Ministerstvo školství co nejdříve zjednalo nápravu a navrhlo novelizaci příslušného ustanovení zákona. Žádám vás proto o podrobnou informaci, jak bude Ministerstvo školství v této věci dále postupovat. Děkuji za pozornost.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR