Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci projektu multikulturní výchovy na základních školách

19. ledna 2017, 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, navázal bych na interpelaci svého kolegy Soukupa na vás ve věci multikulturních projektů z 54. schůze Poslanecké sněmovny, která se konala 12. ledna letošního roku, kdy jste řekla – cituji: „Znovu tedy chci ubezpečit poslance a poslankyně, že školská soustava, nebo dokonce Ministerstvo školství žádným způsobem nepropaguje multikulturalismus jako snad nějaký ideový názor nebo nedej bože státní politiku ve smyslu ovlivňování nepolitična a školského prostředí, a zdůrazňuji, že nic takového nečiní ani podle mého soudu rámcový vzdělávací program v případě multikulturní výchovy, který je zde přítomen od roku 2005.“

Jaká je realita? Existuje minimálně jeden projekt, program Multikulti, který běží na základě nařízení Ministerstva školství a je zařazen do rámcového vzdělávacího programu nejméně již od roku 2009. V současné době má nevládní zisková organizace Organizace pro pomoc uprchlíkům projekt prosazování multikulti přístupu na základních školách, případně na středních školách. Organizace se dlouhodobě zabývá projektem, to jest nejméně již od roku 2011. Na adrese Lidé jedné země a tak dál se doslova píše, že multikulturní vzdělání ukládá základním školám Ministerstvo školství. Dále formou inzerátu Organizace pro pomoc uprchlíkům hledá pracovníka do oddělení vzdělávání na pozici lektor Organizace pro pomoc uprchlíkům. V inzerátu se přímo uvádí: Tento pracovník bude zodpovědný za lektorování na základních školách v rámci projektu Jsme lidé jedné země. Teď podtrhuji: projekt je zaměřen na multikulturní výchovu žáků základních škol. Tento lektor bude dále zodpovědný za realizaci projektu atd.

Můj dotaz je směrován – na webu se přímo hovoří o programu Multikulti, který běží na základě nařízení Ministerstva školství (upozornění na čas) a je zařazen do rámcového vzdělávacího programu. Když říkáte v odpovědi Soukupovi, že nic takového se neděje, můžete mi vysvětlit rozpor mezi těmito dvěma tvrzeními?

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR