Interpelace ministryně školství Valachové ve věci nefunkčnosti Cermatu pod jejím vedením

18. květen 2017, 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Nejsem domluvený se Zlatuškou, obrátilo se na mě několik ředitelů středních škol a byl jsem doslova šokován neprofesionalitou a neschopností pracovníků Cermatu, to je organizace, která pracuje pod vaším vedením.

O co šlo konkrétně? 11. dubna tohoto roku vznikly na školách rozsáhlé problémy s digitalizací písemných prací z českého jazyka a literatury. Na mnoha školách to znamenalo prodlevy v řádu hodin, na některých školách docházelo k doskenování prací ještě další den. Vysvětlení pana ředitele Cermatu, že v tuto dobu nasadili do ostrého provozu nový software, který nebyl řádně odzkoušen a který tuto chybu zapříčinil, je tristní. Helpdesk Cermatu zůstal také několik hodin hluchý. Ředitelé škol a školní zkušební komisaři se tak stali rukojmími zcela nepřehledné situace.

Pokud vím, tak pod gescí Cermatu loňské maturity stály 300 milionů korun. Jen Cermat spolykal téměř 180 z nich. Nedovolím si nezdůraznit, že to bylo šestnáctkrát více než v sousedním Slovensku. Za hodně peněz bych očekával také hodně muziky. Zatím jsme dostali jen neprofesionální služby 4. cenové skupiny.

Prosím o vyjádření, jaké opatření jste přijala nejen k tomuto, aby se situace neopakovala. Děkuji.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR