Interpelace místopředsedy vlády P. Bělobrádka ve věci informačního systému vědy a výzkumu

20. říjen 2016, 50. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo vlády, navázal bych na naši disputaci z 30. června letošního roku, kdy jsme se bavili o informačním systému vědy a výzkumu. Mezitím jsem četl řadu velmi optimistických informací. Na druhou stranu co já mám informace, tak vidím, že ten systém je pouze schopen poskytnout pasivní přístup ke starým datům. A je otázka, jakou má funkcionalitu.

Rád bych slyšel odpověď na otázku, jaká je vlastně dnešní reálná situace v provozu informačních systémů věda a výzkum, který shrnuje rivové body, podle kterých univerzity dostávají peníze, a ty rivové body, to jsou body za kvalitu, které odrážejí jakýmsi způsobem kvalitu vědeckého výstupu. Čili by mě zajímalo, jaká je ta reálná situace, které funkcionality má informační systém dnes v provozu a kdy vlastně bude běžný uživatel schopný ukládat údaje z roku 2015 do informačního systému. Děkuji.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR