Interpelace místopředsedy vlády P. Bělobrádka ve věci výpadku a provozu informačního systému VaVal

30. červen 2016, 48. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V době, kdy jsem koncipoval svoji interpelaci, jsem netušil, že pan kolega Zlatuška se bude ptát na podobný problém. Tak bych navázal na to, co už tady bylo řečeno.

Z mého pohledu se ten problém rozpadá na dvě roviny. Jedna rovina je v podstatě chod informačního podsystému RIV, protože na to jsou navázány finanční prostředky univerzit a to je klíčová záležitost. Druhá rovina je skutečně víceméně právní, nebo podnikatelsko-právní vztah mezi subjektem a úřadem. Protože v tom si myslím, že je také další problém.

Čili k tomu prvnímu problému. V průběhu května byla odesílána data z výzkumných organizací o výsledcích RIV za rok 2015. To je standardní věc. Ale tím, že ten systém není v podstatě funkční, tak jakou máme jistotu, že byla přebrána tato data korektně a že budou vyhodnocena správně a včas?

Tam ještě, když se podívám na www stránky, tak vy hovoříte o tom, že lhůta pro předávání údajů byla stanovena do 29. května pro výsledky výzkumných organizací, třeba pro ty univerzity, a současně na téže stránce uvádíte, že systém RIV bude v průběhu července postupně uváděn do provozu. Tady ten problém kvality dodávání informací a získávání informací z RIV, z toho podsystému, je evidentní.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR