Interpelace vícepremiéra P. Bělobrádka ve věci stále nedodaného vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015

2. března 2017, 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Já mám problém, který se týká vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015.

K dnešnímu dni na univerzity byla poslána pouze záloha za finanční příspěvek univerzitám a konkrétním pracovníkům za tzv. RIV body, tj. za výsledky ve vědě a výzkumu pracovníků univerzit, a to za rok 2015, čili v podstatě je to relativně staré období. Podle informací z univerzit, které mám od kvestorů, tento stav výrazně narušuje přípravu rozpočtu na letošní rok. Vysoké školy jsou touto situací značně znepokojeny a ukázal to také nedávno proběhlý sněm Rady vysokých škol.

Můj dotaz zní. Pane místopředsedo, mohl byste říci, kdy bude provedeno vyúčtování výsledků ve vědě a výzkumu za rok 2015? Pokud není provedeno závěrečné vyúčtování, nelze ani rozdělit odměny za získané RIV body na jednotlivé pracovníky za jejich vědeckovýzkumné výzkumy a narušuje to tvorbu rozpočtu 2017.

Já jsem se díval do stenozáznamu. Tam například 20. října 2016, čili před půl rokem, jste mi odpověděl: Mělo by to být v několika týdnech dostupné, protože vlastně hodnocení 2015 by mělo být hotové do konce roku plus minus několik dnů, týdnů. Nelze vyloučit, že to bude třeba v lednu, ale chtěli bychom to mít do konce roku… Realita je odlišná, proto bych prosil odpověď. Děkuji vám za pozornost.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR