K vládnímu návrhu zákona o platebním styku předkládám 2 pozměňovací návrhy

11. července 2017, 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Mně jde v podstatě o technické úpravy. Dal jsem dva pozměňovací návrhy. V pozměňovacím návrhu, který mám pod číslem 6517, jde o zpřesnění výrazu „členové skupiny“, což je § 99 odst. 3, na „vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny“. Je to technická věc.

A druhý pozměňovací návrh se týká § 131 – odst. 1 se nahrazuje zněním: Poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže mu ji sdělí zachycenou na trvalém nosiči dat. Učiní-li poskytovatel sdělení podle odst. 1 prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s jinými osobami než s poskytovateli, splní poskytovatel povinnost poskytnout informaci uživateli pouze tehdy, jestliže uživatele zároveň informuje o sdělení podle odst. 1 prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně používají pro komunikaci s jinými osobami než s poskytovateli… A dojde tam k přečíslování. To mám v podstatě vedeno pod pozměňovacím návrhem 6518. Čili jde o zpřesnění a technickou záležitost v podstatě, obsahově se toho moc nemění. Děkuji za pozornost.

Více zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR