Odklad reformy regionálního školství o 10 let je nepřijatelný

O financování regionálního školství se vedou diskuze několik let. Jsem tomu rád, protože jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas naše školství reformovat. O tom, jak moc je tato reforma žádoucí, svědčí dle mého i shoda panující mezi jak odbornou veřejností, tak politickými reprezentacemi regionů, pedagogy, rodiči a zaměstnavateli. Návrh z dílny ODS na odložení této reformy o 10 let považuji za nepřijatelný. A neváhám se říct, že jakoukoliv reformu likvidační.

Jednejme o způsobu jak reformu provést, jak maximálně všem zúčastněným ulehčit její implementaci. Hledejme prostředky pro její financování. Ale nezavírejme oči před skutečností, že bez reformy se kupředu naše regionální školství nepohne a zakonzervování stávajícího stavu, o kterém všichni víme, že nereflektuje potřeby ani dětí, ani zaměstnavatelů, ani institucí, ani státu, nic dobrého do budoucna nepřinese.