Otevřeme se novým možnostem ve zvyšování kvality vzdělávání

V Senátu se dnes budou projednávat sněmovnou již schválené změny Zákona o pedagogických pracovnících.

Mám pochopení pro kolegy – pedagogy, kteří se netají tím, že spatřují problém s otevřením školství vzdělaným profesionálům z jiných oborů. Dovolil bych si je však požádat, aby vnímali reálný stav našeho školství a fakt, že ČR patří k zemím s nejstaršími pedagogickými sbory v Evropě.

Dosáhli jsme v posledních letech sice výrazného navýšení platů a tím rehabilitovali postavení pedagogických pracovníků a zatraktivnili výkon učitelské profese, ale pozitivní dopady přicházejí postupně. Navíc jsem přesvědčen, že právě profesionálové a odborníci nepedagogických profesí mohou žákům a studentům předat nejen část své odbornosti, ale i tolik ceněné poznatky z praxe.

Tím, že navíc zajistíme jejich pedagogické vzdělání, se tak žákům a studentům dostane kvalitnější přípravy pro jejich budoucnost. A o kvalitu vzdělávání by nám mělo jít všem především.

18. 3. 2021