Preferujme rozvojovou pomoc přímo v místech konfliktů

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já se vrátím ještě k té rozvojové pomoci. Na jednu stranu s řadou věcí samozřejmě souhlasím. Chtěl bych upozornit na to, že mezinárodní závazky státu jsou, že máme dávat do rozvojové pomoci asi 0,33 HDP, a dáváme stěží 0,13, čili to je podfinancované. Těžce. Na druhou stranu si myslím, že je velmi dobře, že je filozofie, že se má pomáhat v místě toho konfliktu, a to je samozřejmě pravda.

Co se týká té zahraniční rozvojové spolupráce, aspoň co jsem viděl ty projekty, tak tam relativně ta režie byla minimální a finance, které se posílaly třeba do Kambodže, šly fakticky s minimální režií. A druhá věc je, že za touto pomocí víceméně musíme vidět podnikatele, tam konkrétně to byly bioplynové stanice apod. Takže ono je to samozřejmě o těch režiích, je to o černém tunelu pro řadu vybraných neziskovek taky, ale jenom jsem to víceméně chtěl doplnit, že máme tady jakési omezení, které bychom měli respektovat. Děkuji.

  1. prosince 2018, 24. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky