Při přijetí novely školského zákona zvítězil zdravý rozum.

Smysluplné změny jsme prosadili ve výboru a následně ve sněmovně.  Ve školkách od roku 2020 bude paní ředitelka daného zařízení rozhodovat o tom, zda má podmínky k přijetí dvouletého dítěte. Paní učitelky nebudou chůvami a budou mít na starost pouze ty děti, na které jsou školené. Starostové měst a obcí nebudou mít zákonnou povinnost postavit či upravit školku tak, aby měla kapacitu pro přijetí všech dětí v oblasti (bez ohledu na to, zda o školku mají či nemají zájem). Prosadili jsme povinný poslední předškolní rok a bezplatné vzdělávání. Reforma regionálního školství bude odložena o jeden rok s tím, že letos si hlavní principy reformy  zkusí ředitelé „nanečisto“ a s finančních podporou rozvojových programů ministerstva školství.

O tom, že nově přijaté principy novely zákona byly ve výsledku rozumné, byť se neslučovaly s alibistickým postojem bývalého vedení MŠMT, svědčí dle mého i skutečnost, že návrh novely byl přijat drtivou většinou hlasů poslanců ve sněmovně.