Sněmovna žádá ministra školství o umožnění úředních maturit. Děkuji kolegům za podporu mnou předložených návrhů.

Jménem poslaneckých klubů ANO a ČSSD jsem dnes ve Sněmovně předložil návrh usnesení, které se týká nejen úředních maturit pro letošní maturanty.

1/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky konané v roce 2021, a to nejpozději do 28. dubna 2021, aby se vztahovalo na všechny žáky dálkového studia;

2/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil, a to nejpozději do 28. dubna 2021 dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit v roce 2021, v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy;

3/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným nejpozději do 28. dubna 2021 umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu;

4/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložil plán na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru, a to nejpozději do 15. května 2021.

Všechny čtyři body usnesení byly následně kolegy poslanci přijaty a úředním maturitám by tak snad již nic nemělo bránit.