Snižovat výdaje na rozvojovou pomoc je nebezpečné a neefektivní

V rámci projednávání Zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 se objevily i návrhy na snížení kapitoly výdajů na rozvojovou pomoc. Jsem zásadně proti a považuji je za nebezpečné.

Pomoc v místě potřeby považuji za nejúčinnější. Z finančního hlediska je navíc nejlevnější. V rámci těchto projektů se tak dostává účinně pomoci těm nejpotřebnějším.

V uplynulém volebním období jsem pracoval jako předseda předmětného podvýboru a měl tak příležitost se maximálně podrobně seznámit s projekty realizovanými v Etiopii, Kambodži či jiných rozvojových zemích. A i kdybych se zřekl emocionální roviny soucítění s potřebnými či pominul onu nezpochybnitelnou užitečnost, jsou tu jasně hovořící čísla.

V zemích, kde se naše země účastní rozvojové pomoci vznikají následně i mimořádné příležitosti pro naše podnikatele, kteří následně odvádí část svých zisků právě naší zemi.

Jsem tedy jednoznačně proti snižování výdajů na rozvojovou pomoc za situace, kdy se naší zemi mimořádně daří po hospodářské stránce.