Souhlasím se Studentskou komorou Rady vysokých škol – 17. listopad je zdrojem naší národní hrdosti

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes ve třetím čtení projednává návrh změny zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu, jehož jsem spolupředkladatelem. Trvale podporuji, aby se 17. listopad stal Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studenstva. Od projednání druhého čtení přišly do poslanecké sněmovny dva dopisy a oba dva mají společného jmenovatele a tím je Studentská komora Rady vysokých škol, která na svém včerejším zasedání přijala usnesení apelující na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva.

Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě. Odkazuje totiž k listopadových událostem roku 1939, na základě kterých byl 17. listopad roku 1941 prohlášen v Londýně jako Mezinárodní den studentstva a posléze ve Washingtonu potvrzen více, než 50 studentskými delegacemi. Navrácení historického názvu tomuto státnímu svátku považujeme za důstojné poděkování a uctění našich předchůdců, bez jejichž činů a obětí v roce 1939 by nebyl ani listopad roku 1989.

Studentská komora Rady vysokých škol důrazně odmítá označování mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek a já se s jejím postojem plně ztotožňuji. Mezinárodní den studenstva byl za minulého režimu zásadně zneužit a poskvrněn. Studentská komora Rady vysokých škol plným právem připomíná a vyzdvihuje původ a význam tohoto dne, který je i nadále zdrojem naší národní identity a hrdosti. Tolik usnesení Studentské komory.

Náš návrh změny zákona nepodporují zhola jen zákonodárci napříč politickým spektrem, ale především představitelé a studenti vysokých škol a institucí – od studentské komory, Rady vysokých škol, Národního parlamentu dětí a mládeže, European Students´ Union, nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. O to více mne mrzí, že právě předseda školského výboru PS PČR, danému nevěnuje patřičnou pozornost a některé jeho názory nelze označit jinak než nekorektní.

 

  1. prosince 2018, PS PČR, diskuse k návrhu poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk192/ – třetí čtení
    část č. 153