Státní rozpočet pro rok 2021 je schválen

Dlouhá a náročná jednání provázela celý proces schvalování státního rozpočtu pro rok 2021. Na rozdíl od mnohých to považuji s ohledem na závažnost situace, ve které se ocitla ekonomika doslova každého státu na naší planetě, naši zemi nevyjímaje, za logické.

Jednoduchý recept, jak zvládnou celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi způsobenou globální pandemickou hrozbou, dle mého neexistuje. Jsem rád, že se podařilo prosadit zákon o státním rozpočtu v takovém čase, že naší zemi nehrozí rozpočtové provizorium, které by znemožnilo České republice čerpat v budoucích měsících finanční podporu např. ze strany evropských fondů.

Co mě však těší ještě více je skutečnost, že na místo neefektivních škrtů se naše země vydá cestou smysluplných investic a to včetně těch do lidského potenciálu.

I přes složitost doby dojde k posílení kapitoly výdajů na vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, navýšení platů pracovníků ve školství tak bude pokračovat stejně jako růst platů v sociálních službách. Podpory se dostane i podnikatelům zasažených pandemií či vědě a výzkumu, o jehož významu dění letošního roku přesvědčilo nejednoho dříve pochybujícího.