Věřím, že ČR už nebude dlouho výjimkou a 17. listopad si budeme připomínat i jako Mezinárodní den studenstva

Děkuji vám všem. V podstatě předkládám návrh, který doplňuje název státního svátku, který připadá na den 17. listopadu. Současné znění svátku je 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Navrhujeme 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Tento návrh pro ty, co tady byli v minulém období, tady byl a byl to tisk 938. Tento návrh se však stihl projednat pouze v prvním čtení. Navrhovatelé navrhují Sněmovně k projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90.

Mezinárodní den studenstva je po celém světě vnímán jako připomínka pražských událostí z konce října a průběhu listopadu 1939 a následné popravy devíti představitelů studentských organizací. V prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které bylo přijato v rámci schůze delegátů 26 členských zemí Mezinárodní unie studentů v Londýně z roku 1941, je jasně uvedeno, že čeští vysokoškolští studenti jsou považováni za vůbec první, kteří – cituji – „zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům. Díky jejich odvaze a činům vznikl Mezinárodní den studentstva jako státní svátek v mnoha zemích světa.“ Když přeskočím historii, tak je v podstatě zajímavé, že po celém světě se připomíná 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva a Česká republika zůstává stále výjimkou. Čili chtěli bychom tady tuto výjimku odstranit.

Uvedený návrh je podpořen Radou vysokých škol, zákonem o reprezentaci vysokých škol, Studentskou komorou Rady vysokých škol, národní reprezentací studentů a Národním parlamentem dětí a mládeže, čili má podporu v podstatě stakeholderů z řad studenstva středních, základních i vysokých škol.

Navrhovaná právní úprava nemění počet ani data státních svátků, pouze doplňuje pojmenování jednoho z nich v souladu s chápáním tohoto svátku v mezinárodním prostředí a kontextu. Proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovila s návrhem souhlas již v prvém čtení. To je všechno.

19. schůze PS PČR, 11. září 2018