Vydání prováděcích předpisů pouhé tři týdny před jejich účinností je nešťastné – interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou

Ústní interpelace ( 17. 12. 2020) Vážená paní ministryně, 10. září letošního roku byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákon č. 254, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Tento zákon měl být doplňován a konkretizován prostřednictvím prováděcích předpisů. Teprve 7. prosince vydalo Ministerstvo spravedlnosti čtyři vyhlášky k provedení zákona s účinností za tři týdny, to je od 1. ledna roku 2021.

Hlavními body mé interpelace jsou proto tyto tři skutečnosti:

Jak se mohou znalci připravit a postupovat od 1. 1. 2021 podle něčeho, o čem se dověděli až minulé pondělí, přičemž podle zákona jim za každé jejich porušení hrozí až likvidační pokuty? Například znalec se má pojistit na odpovědnost za újmu ve výši 1 milion korun a má doložit ministerstvu doklad o uzavření pojištění do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje, tedy ještě letos. Je to v pořádku?

Podle zákona mají být vedeny dva informační systémy veřejné správy, a to seznam znalců a evidence posudků. Jsou oba připraveny ke spuštění v rutinním provozu? Oba informační systémy budou obsahovat velmi citlivá data o znalcích, ale také o klientech, takže se na ně vztahuje nařízení GDPR. Tak by mě zajímalo, jak jste se vypořádali s požadavky na tyto předpisy. Mám na mysli zejména bezpečnostní požadavky podle obou zákonů, jestli mají atestaci a kdo ji provedl.

A pak ten třetí, klasický dotaz, to je otázka těch odměn, kdy jsme čekali, že dostaneme výměnou za to, že budeme loajální vůči tomuto zákonu, tak že dojde k navýšení odměn, protože platnost posledních odměn je od 1. 1. roku 2003 (upozornění na čas), a říkalo se, že bude dvojnásobek, okolo 700, ale ta realita je úplně jiná. Tak jak je to prosím s odměnami? Děkuji.