Ze Sněmovny: vláda nemá moji důvěru

Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně Sněmovny. Vážené členky a členové vlády, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych vám sdělil svůj názor na relativně malou část, na část věda, výzkum a inovace v programovém vyjádření vlády.

Část věda, výzkum a inovace programového vyjádření vlády je charakterizována zejména vysokým stupněm obecnosti, nekonkrétnosti a neuvedením kontrolních nástrojů v hodnocení jednotlivých vládních proklamací. To už tady zaznělo od mé předřečnice předsedkyně Schillerové. Překvapuje mě, že v prohlášení vlády chybí taková základní data a informace, jako je například údaj o velikosti rozpočtu, který bude věnován do oblasti vědy a výzkumu. Když jsem se díval na čísla, která tam jsou, tak v podstatě jsem našel akorát dvě v souvislosti covid-19 a metodika 17 +. Jinak tam absolutně žádné číslo není a je mi jasné, že potom ty vágní proklamace se velice snadno plní.

Čili konkrétní hodnocení plnění jednotlivých proklamačních tezí, jejich kontrola bude prakticky nemožná a vláda má již dnes prakticky zajištěno, že tato část prohlášení vlády z oblasti vědy, výzkumu a inovací bude jistě formálně splněna.

Zastavil bych se zde u části, která je věnována závazku vlády, cituji: Připravíme komplexní novelu zákona o podpoře výzkumu a vývoje s cílem administrativní zátěže odstraněním roztříštěnosti a zjednodušením celkového systému řízení. Ale (nesrozumitelné) připravíme, umožňuje vládě vycouvat z tak zvané velké novely zákona o vědě, výzkumu a inovacích, která je pro praxi nutná, která byla již minulou vládní garniturou dávno připravená. Čili očekával bych, že zde nebude hovořeno o přípravě, nýbrž o předložení zákona o vědě, výzkumu a inovacích v nějakém konkrétním termínu. Jedním z klíčových faktorů rozvoje vědy a výzkumu je anebo nezaostávání za vědeckým světem jsou a budou zejména investice do velkých infrastruktur, jako je například CEITEC a další IT for Innovation a tak dále. Před pěti, deseti lety jsme měli technické prostředky, které podporují rozvoj vědy a výzkumu na světové úrovni, což pochopitelně přitáhlo do těchto center řadu špičkových světových vědců. Po dobu dnešní vlády bude nutné obnovit část relativně zastaralé infrastruktury v řádu možná i miliard korun. A je škoda, že ve vládním prohlášení se o konkrétních nákladech na tyto investice opět vůbec nehovoří.

Pozitivním činem předchozí vlády a následně i Poslanecké sněmovny bylo uzákonění takzvané malé novely zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ale již tehdy jsem upozorňoval ve Sněmovně na chybějící nedostatky, kterým se tak zvaná malá novela zákona nevěnovala s tím, že se bude věnovat té problematice až v té další, v té velké novele. Zejména to byla problematika zakládání veřejně výzkumných institucí, kdy si myslím, že to zejména univerzity potřebují a v tom předloženém materiálu, v programovém prohlášení vlády jsem o tom nenašel ani slovo.

Dále podpora vzniku a provozu inovačních center. Myslím si, že je nutné, aby tam byla rozpracována v tom programovém prohlášení a jednotlivých spin-off firem. A dále je potřeba, chronická záležitost, to znamená, tím myslím změnu zákona zejména ve vztahu výzkumník a instituce. To si myslím, že by měly být v té novele, o které říkají, že ji mají nachystanou, že ji má vláda nachystanou, tak by měla být, toto bychom tam měli nějakým způsobem řešit.

Dále jsem očekával zejména v části lidé ve vědě, výzkumu a vývoji a inovacích konkrétnější odpovědi na některé chronické otázky finančního ohodnocení. Nejenom institucí, ale i například doktorandů. V prohlášení je pouze zmínka, taková obecná, o posílení role sítě vědeckých diplomantů. V části o vzdělávání je zmínka opět pouze o přípravě, podtrhuji o přípravě, nikoliv o provedení reformy doktorského studia financování. Předložená část vládního prohlášení se mi jeví hodně nekonkrétní a je obecně pojatá. Ani jeden cíl není v prohlášení kvantifikován. A já to chápu tak, že se prostě vláda bojí tam některé konkrétní údaje dát, protože když tam ta data nejsou, tak jí nemůže nikdo nic vyčítat. V podstatě kdyby ta vláda vůbec nic nedělala, tak pouhým samopohybem a mlčením řady vědeckovýzkumných pracovníků, kteří naštěstí nevnímají politiky a jejich řeči, tak má již dnes zajištěno splnění této velmi vágně zpracované části programového prohlášení. Nekonkrétnost, vágnost, to jsou hlavní důvody, proč tuto část vládního prohlášení považuji za nedokonale zpracovanou a nebudu samozřejmě hlasovat pro přijetí tohoto vládního prohlášení. Děkuji vám.